Drömmen om en egen allergiklinik

Barnläkargruppen Sparta i Lund är den största barnmottagningen i Sverige i privat regi. Nu har barnläkarna också startat BVC och barnmorskemottagning i intilliggande lokaler – Spartakliniken.
– Nu kan vi följa barnen redan i magen, säger en av initiativtagarna Emma Adlercreutz.

Det var när de båda barnläkarna Emma Adlercreutz och Hampus Kiotseridis jobbade tillsammans på sjukhuset i Malmö som drömmen om en egen allergimottagning föddes. Grundtanken var att skapa en verksamhet där omsorgen om patienterna står i fokus och kunskapen om allergier är hög.
– Så är det så klart tänkt att fungera även på sjukhuset. Men på sjukhuset där man också tar hand om många andra svåra sjukdomar, blir ofta astma och allergisjukdomar nedprioriterat. Patienterna blir frustrerade eftersom de behöver hjälp, men där deras situation kanske ändå inte är fullt akut, säger Hampus Kiotseridis.
– Astma och allergisjukdomar är ett stort samhällsproblem och står för stora samhällskostnader. Men det är ur ett samhällsperspektiv allra dyrast när dessa patienter inte blir väl omhändertagna och väl behandlade. Här hos oss kan vi erbjuda tillgänglighet och kontinuitet med regelbundna kontroller för våra patienter, säger Emma Adlercreutz

Bästa kunskapen

Tillsammans driver de Barnläkargruppen Sparta i Lund sedan tre år och i januari utökade de med Spartakliniken där både barnmorskemottagning och BVC finns. De läste båda i Lund och började sedan jobba inom barnmedicin och med allergier. Båda är forskare. Emma har disputerat i immunologi om glutenintolerans och Hampus har forskat om luftburna allergier och jobbat för kunskapscenter för allergi.
Deras forskningsbakgrund innebär att kunskapsnivån på kliniken är hög. Redan från början bestämde man sig att verksamheten ska bygga på den bästa tillgängliga kunskapen. All personal vidareutbildas inom allergier med de senaste rönen.
– Kunskapsnivån inom vården när det gäller allergier är inte alltid den bästa. När vi jobbade på sjukhuset kunde vi få remisser från BVC som gjorde att vi förstod att kunskapen inte alltid var uppdaterad vilket ledde till att läkaren inte gjorde rätt bedömning, säger Hampus Kiotseridis.

Svårt att hänga med

En sådan sak kan gälla möjligheten att förebygga allergier genom tidig introduktion. Hampus Kiotseridis tar tidig jordnötsintroduktion som exempel. För några år sedan var den allmänna rekommendationen att barn som visade tecken på matallergi eller hade allergiska föräldrar för säkerhets skull borde avvakta med att testa jordnötter. Idag vet man att det inte skyddar mot att utveckla den här typen av allergi. I stället förespråkar man en tidig introduktion i små mängder.
– Man måste träna immunförsvaret att utveckla tolerans. Men vet läkaren inte om detta är det lätt att rådet blir att helt undvika jordnötter. Det är svårt för en allmänläkare att hålla sig uppdaterad på alla områden och just vad det gäller detta så var ju råden tvärtom för några år sen mot vad de är idag, säger Hampus Kiotseridis.
Mat är emellertid ett laddat område, vilket en del reaktioner vittnat om.
–  När vi skrev om en stor internationell jordnötsstudie på Facebook fick vi på bara några timmar massor med otrevliga svar. Vissa skrev att vi var troll och andra att vi var emot WHO. Vi fick rensa bland kommentarerna och är mycket försiktigare med vad vi lägger ut idag, säger Emma Adlercreutz.

Tidiga insatser

Förutom vid födoämnesallergier är det även en fördel att uppmärksamma eksem och astma tidigt.
– Det är extremt viktigt att man behandlar bebisars eksem med mjukgörande krämer så tidigt som möjligt. Eksem kan ge födoämnesallergier. Man utvecklar tolerans genom mag-tarmkanalen, det är där man möter föda. Men ett spädbarn med trasig hud kan riskera att möta födoämnen den vägen i stället och då utveckla allergier mot olika födoämnen, säger Emma Adlercreutz.
Även astma är bra att behandla tidigt. En tidigare behandling gör att risken för kroniska skador på luftrören minskar. Men det är ofta svårt för föräldrarna att veta om ens barn har astma eller inte eftersom symptomen med väsande andning och pipande ljud från luftrören kan likna dem man kan få vid en vanlig förkylning.
– Dessutom ser astmabesvären olika ut för olika barn och i olika åldrar. Sjukdomen är föränderlig, säger Emma Adlercreutz.
Hur ser en typisk patient hos er ut?
– Den typiska allergipatienten är ett barn med eksem och mjöl- och äggallergi eller förkylningsutlöst astma. Vid åtta till tio års ålder har de sedan utvecklat pollenallergi och astma, säger Hampus Kiotseridis.

Skapa vi-känsla

Han betonar att de inte kan förhindra allergier, men att de alltid vill ge de bästa råden byggda på vetenskaplig bas.
–  Vi är dåliga på att bota idag, men man kan få allergierna under kontroll, säger Hampus Kiotseridis.
– Återbesök och uppföljning är viktigt och här kan vi följa patienterna tätt, säger Emma Adlercreutz.
På Spartakliniken finns förutom Emma Adlercreutz och Hampus Kiotseridis även en barnmorska och en bvc-sköterska.
I lokalerna i Lund har man skapat en hemtrevlig miljö där fondväggar i grönt, rött och blått bryter av mot den annars vita färgen. I väntrummet står en liten marshallförstärkare i fönstret som är kopplad till en telefon som spelar lugna låtar. Här finns också ett rum där man kan lämna in och gratis hämta ut barnkläder och barnböcker.
– De skapar en vi-känsla. Vi har familjer här som har flytt från krig och verkligen behöver kläder, säger Emma Adlercreutz.

Vill växa

Till barnmottagningen kommer patienter från hela Skåne, patienterna på BVC är huvudsakligen från Lund och Malmö. Till barnmottagningen kommer man vanligen på remiss, men det går också att ringa och beställa tid. BVC är ett fritt vårdval så vem som helst kan lista sitt barn på Spartakliniken.
Motsvarar Spartakliniken drömmen ni hade?
– Det mesta har blivit som vi hoppades. Möjligtvis är det arbetsbördan som är för stor, säger Emma Adlercreutz och ler.
Trots det hoppas de ändå kunna växa och bli större.
– Det här är fortfarande en verksamhet i liten skala. Men vi har många idéer på hur vi kan utveckla verksamheten, säger Hampus Kiotseridis.
– Vi vill expandera. Till Malmö kanske. Vi tror på vårt allergifokus och på att all personal är välutbildad inom allergi. Vi tycker att konceptet är så bra att vi vill sprida det, säger Emma Adlercreutz.

Text Tobias Malmberg Foto Jakob Hydén

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php