2020 – ett år med positiv klang

Ett nytt år och nya möjligheter. Tycker ni som jag, att ”tjugitjugi” på något sätt har en väldigt positiv klang? Lite som fågelkvitter på något sätt. Hoppfullt och glädjande. Kanske en signal om att detta år är året som medför en vändning för den olyckliga trenden gällande allergivården?
Något som är säkert är i alla fall att Astma- och Allergiförbundet kommer att vara delaktiga i att påverka detta, både centralt och lokalt. Jag hör redan positiva svängningar som att tre nya allergologer är under utbildning i en av våra sjukvårdsregioner och att allt fler astma-KOL-råd bildas (bör dessa inte ha beteckningen astma-allergi-KOL-råd i dag?) Dessutom är en nationell certifieringsmodell för astma, allergi och KOL-mottagningar nu framtagen för att användas ute i landet.

Något som också har potential att bidra till positiv förändring är den Toleranskonferens som Astma- och Allergiförbundet genomför tillsammans med Forskningsfonden den 7–8 maj i år. Där sätter vi fokus på både ny forskning, nya diagnos- och behandlingsmetoder, toleransutveckling samt samhällets tolerans för våra sjukdomar. Konferensen har en egen hemsida där även programmet presenteras, se mer på toleranskonferens2020.se

I slutet av förra året kom larmrapporter om att flera olika läkemedel inte fanns att tillgå på landets apotek. Oroliga och frustrerade patienter med olika diagnoser, inte minst astma eller svår allergi, fick komma till tals i media. Diskussioner uppstod om vem syndabocken i detta var, apotekens minskade lagerhållning eller läkemedelsföretagen som inte klarar att leverera läkemedel som förväntat.

Den diskussionen är nog ännu inte avslutad men kvar står faktum att patienter inte får tillgång till de läkemedel som läkare förskrivit och som i vissa fall är helt livsnödvändiga för dem. Avregleringen av apoteken, som skulle leda till att läkemedel blev mer tillgängliga för kunderna, har säkert nått sitt mål för många, men inte för vissa grupper som regelbundet behöver sina läkemedel. Det gäller både svårigheter att få tillgång till det som förskrivits men också svårigheter att besöka apoteken på grund av att där i dag säljs många doftande produkter. Där behöver man omgående göra om och göra rätt!

Text Maritha Sedvallson