– Man ska inte få eksem av jobbet

I en rapport om kunskapsläget för handeksem från Arbetsmiljöverket framgår att 600 000 personer lider av handeksem. Kontakten med vissa ämnen och vatten i arbetet är den viktiga orsaken.

Kvinnor drabbas oftare än män av handeksem och det är vanligast bland unga kvinnor. Kvinnor är också oftare allergiska mot nickel. Kvinnor drabbas oftare för att de har mer hudkontakt, inte för att deras hud är känsligare.
– Även i samma yrken kommer kvinnor i kontakt med väta mer än män. Det tyder på att arbetsuppgifterna inte är desamma för kvinnor och män, säger Carola Lidén, professor på Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet och en av forskarna bakom rapporten.

Unga drabbade vanligt

Det är vanligt att ungdomar får sitt första arbete inom omvårdnad, restaurang och service, vilket förklarar varför unga är mer drabbade än äldre av handeksem.
Inom vårdområdet är det vanligast för barnskötare, sjuksköterskor, sjukvårdsbiträden och tandsköterskor. Inom serviceområdet är det vanligast för frisörer, hemhjälp, hemvårdare, lokalvårdare samt kallskänkor och köksbiträden. Inom tillverkningsområdet är det vanligast för arbetare i gummi- och plastindustrin, i kemisk industri, bilmekaniker, bagare och konditorer.

Viktig roll

Handeksem är en kronisk sjukdom som medför behov av sjukvård och som kan påverka arbetsförmågan. Försämringen på livskvaliteten är jämförbar med dem som lider av astma.
Det går att förebygga handeksem som uppstår i arbetslivet, genom hudvårdsprogram och minskad hudkontakt med skadliga ämnen. Gymnasieprogram som leder till arbeten inom vård- och frisöryrken, köks- och livsmedelsindustrin samt kemikalieintensiva yrken har en viktig roll.
– Arbetsgivare och arbetstagare behöver samverka mot riskerna. Människan måste skyddas mot handeksem på grund av jobbet, säger Leif Aringer, överläkare på Arbetsmiljöverket.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php