Viktigt lyssna på alla

Astma- och Allergiförbundets styrelse, valberedning, revisorer och kansli har nyligen haft sin årliga, gemensamma planeringsdag. Det är en viktig dag för vårt arbete. En möjlighet för många att lyfta fram sina idéer och då vi kan se möjligheter och eventuella hinder ur flera perspektiv. Dagen byggde i år till stor del även på föreningarnas åsikter och visioner för framtiden, vilka diskuterades och samlades in vid Föreningskonferensen i maj.
Det är viktigt att låta alla vara med i planering och diskussioner. Det ger en helt annan inspiration och arbetslust om man får vara med och påverka, tycka till och ta egna initiativ jämfört med om någon annan säger vad jag ska göra.
Hur vet vi att vi arbetar med det medlemmar i föreningen vill? Skriv gärna till oss via niklas.olin@astmaoallergiforbundet.se och berätta hur just ni gör. Det kan ge tips och inspiration till andra föreningar.
Närmast samlar vi kraft inför den Parfymfria veckan som lanseras vecka 44. Behöver vi verkligen en sådan vecka? Ja, tyvärr. Många begränsas kraftigt i sin vardag genom att andra, ibland av okunskap och ibland brist på respekt, använder parfymerade produkter. Detta även vid våra allmänna mötesplatser som kommunikationsmedel, vårdinrättningar, arbetsplatser, biografer, teatrar, idrottsevenemang, gemensamma tvättstugor… Ja, listan kan göras lång och det visar också hur stort problemet är.
Många kommuner har idag anslutit sig till projektet En kemikaliefri förskola. En naturlig del i den inriktningen borde vara att även bli en doftfri kommun med en policy emot doftsättning i butiker och doftande personal i förskolor, skolor och omsorg.

Text Maritha Sedvallson