Vi söker dig med pälsdjursallergi!

Har du pälsdjursallergi och upplever hinder i vardagliga situationer på grund av detta? Hjälp oss på förbundet genom att bidra med dina erfarenheter genom att göra en intresseanmälan senast 25 april. Vi planerar välja ut max 10 personer med pälsdjursallergi med olika åldrar och kön för djupintervjuer på telefon (sparas anonymiserade, personuppgifter lagras enligt GDPR). Sedan tänker vi oss att informera om dessa avidentifierade ”fall” i vårt påverkansarbete för att på så vis tydliggöra i vilka situationer personer med pälsdjursallergi upplever besvär/hinder och hur det yttrar sig.

En anledning till att vi vill göra detta är att sällskapsdjur (oftast hundar) tas med i allt fler miljöer och att så kallade tjänstehundar (till exempel vårdhundar, läshundar) införs i bland annat vård, omsorg och skola, men det relativt okänt vilka begränsningar det kan medföra för personer med pälsdjursallergi.
Om du är intresserad, kontakta ombudsman Marie-Louise Luther via e-post (uppge kontaktuppgifter, ålder, kön samt typ och grad av symtom på pälsdjursallergi): marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se  eller tel. 08-506 28 211 om du har frågor.