Vi närmar oss en nationell strategi

I början av juni skickade Socialstyrelsens generaldirektör Lars – Erik Holm ett brev till Regeringen. I brevet föreslår han att det formuleras en nationell strategi för att möta allergisjukdomarna. Även om detta inte innebär att vi säkert får en nationell satsning innebär detta brev en stor uppmuntran för oss i Astma- och Allergiförbundet. Vi har arbetat intensivt i många år för att åstadkomma detta.
Nu väntar vi på politikernas reaktion. Ur vår synpunkt finns det ingen annan väg att gå för Regeringen än att fatta de beslut som Socialstyrelsen föreslår. Hur ska man annars förklara att man genomför samlade satsningar på cancersjukdomarna och de psykiatriska sjukdomarna men avstår ifrån att uppmärksamma de allergiska sjukdomarna på motsvarande sätt?
Under sommaren uppmärksammade Dagens Nyheter den allvarliga bristen på allergispecialister som väntar om ingenting görs. Sådana rapporter understryker ytterligare att det behövs en samlad satsning på allergisjukdomarna.
Det är mycket inspirerande att kunna rapportera detta stora steg framåt för förbundets intressepolitiska arbete. Nu gäller det att föra frågan ända fram till ett politiskt beslut. Mitt intryck är att stödet för det förbundet föreslår växer bland ledande politiker.

Text Ingalill Bjöörn