Vi går mot ljusare tider

Åh, det droppar från taken! Ljuset, hoppet, lusten och energin återkommer – och det gör också pollensäsongen. De allmänna råden är att komma igång med sin medicinering i ett tidigt skede, gärna innan symtomen börjat. Det betyder att det är hög tid att se över sina läkemedel, beställa recept för de sorter som saknas och starta rutinen.

Under pollensäsongen blir det mycket tydligt att det är ett avlångt land vi lever i. I Skåne började säkert många medicinera redan efter jul och bor du i Norrbotten kanske du kan sitta lugnt en stund till, beroende på vilka pollensorter som ger dig besvär.

Ojämlikt över landet

Kanske hör du till de lyckligt lottade som fått påbörja behandling med allergivaccination för din pollenallergi? Tyvärr ser det fortfarande ojämlikt ut över landet när det gäller tillgången men har du svåra besvär och inte får tillräcklig lindring av de läkemedel du har bör du efterfråga mer effektiv hjälp. Vi behöver alla få vistas utomhus och njuta av sol, värme och natur.
2018 är ett valår vilket innebär att både förbundet centralt och våra lokalföreningar planerar aktiviteter för politiskt påverkansarbete. Vi kommer centralt särskilt belysa att det statliga stödet för upprustning av dåliga arbetsmiljöer för barn och ungdomar måste finnas kvar. Vi kan inte acceptera arbetsmiljöer där barnen mår dåligt och inte får möjlighet att prestera sitt bästa.

Här behöver vi kontakta de lokala politikerna i Barn- och Utbild­nings­nämn­der, Skolnämnder eller vad de kan ha för namn ute i kommunerna. Vi behöver påtala det ansvar de har för arbetsmiljön och berätta att en bra arbetsmiljö även påverkar resultaten i skolan. Man kan se en klar korrelation mellan de kommuner som investerat i arbetsmiljön i skolan och rankningen gällande bästa skolkommun. Allergivården, brister gällande allergologer samt en nationell struktur för allergivården, måste också lyftas fram.
Det talas nu om att 50 procent av Stockholms 24-åringar har utvecklat allergiantikroppar samtidigt som bristen på allergispecialister är katastrofal. Inte ens de med mycket svåra och omfattande allergisymtom kan få hjälp av specialistvården om denna inte finns.

Statligt agerande

Situationen kräver ett snabbt statligt agerande och hur det ser ut måste vi påtala både centralt och i kommuner, län och regioner. De politiker du möter i din kommun och i ditt län har oftast kopplingar till centrala politiska organisationer vilket innebär att du, med dina frågor och dina påståenden, kan göra stor skillnad även nationellt.
Slutligen vill jag nämna att förbundet av Postkodlotteriet beviljats drygt 5,8 miljoner för projektet Hälsans Konsumentinformation. Projektet är tänkt att öka vår kunskap om vilka produkter, varor och tjänster, som är säkra ur ett allergi- och hälsoperspektiv samt ge möjlighet att kommunicera detta ut till samhället. Vi tackar och bockar!

Text Maritha Sedvallson