Vi blir flera!

Strax efter nyår fick jag ett mycket glädjande besked om förbundets utveckling. Den negativa trenden för förbundets medlemsutveckling är bruten. För första gången sedan flera år ökade vårt medlemsantal under 2009.
Vid förbundets kongress 2007 fick den nyvalda förbundsstyrelsen ett tydligt uppdrag att arbeta för att organisationen skulle börja växa igen. En lång rad åtgärder har sedan dess vidtagits för att förbättra förutsättningarna för nyrekrytering av medlemmar. Det är nu till exempel möjligt att betala medlemsavgiften via autogiro och ansluta sig som medlem genom ett sms-meddelande.
Aktiva medlemmar över hela landet har engagerat sig som värvare och flera lokalföreningar har satsat hårt på medlemsrekrytering under det gångna verksamhetsåret. Från förbundet centralt har rapporteringen till föreningar och värvare om medlemsrekryteringen utvecklats, vilket fungerat stimulerande för arbetet.
Men jag tror att vårt framgångsrika intressepolitiska arbete också har spelat en stor roll. Insatserna för att skapa en certifieringsordning för restauranger som har ambitionen att fungera väl för människor med matallergier har krönts med framgång. Och vi har kommit ut i media på ett bra sätt med våra initiativ på det vårdpolitiska området. Vi har visat för människor med allergiska sjukdomar att organisationen är nyttig och betydelsefull i samhället.
Dessutom tror jag att det haft en stor betydelse att det utvecklats nya nätverk inom organisationen som uppmärksammar nya problem som har stor betydelse för människor med allergiska sjukdomar. När man ser att förbundet skapar utrymme för engagemang inom nya områden är jag säker på att medlemsantalet kommer att fortsätta att öka under de kommande åren.

Text Ingalill Bjöörn