– Vi är starkare som region

För fem år sedan gick länsföreningarna Värmland och Västmanland samman och bildade Astma- och allergiföreningen region Mellansverige. Sedan dess har också Dalarna och Södermanland anslutit.

Ordförande för regionföreningen Mellansverige är Rebecca Juhlin. Hon är även ordförande i Västerås och Salas lokalföreningar.

– Vi har blivit större och därmed starkare. Sedan i höstas har vi två ombudsmän anställda på halvtid och därmed kan vi arbeta mer utåtriktat och även stärka lokalföreningarna. Vi är fler som kan utbyta tankar och dra nytta av varandras styrkor.

Lyckad påverkan

Värmland har varit något av en förebild när det gäller allergifrågor. Nu används goda exempel därifrån i påverkansarbetet i de övriga länen.

– Det finns till exempel inga astma/KOL-råd i Dalarna och Södermanland, det arbetar vi nu för. Vi har lyckats få gehör för införande av Spirometrikörkort i Västmanland, där vården tidigare har avstått från att göra spirometriundersökningar för att kunskapen har varit för låg.

Ytterligare ett effektivt lobbyarbete verkar leda till inrättandet av en allergikonsulenttjänst i Västmanland. Beslut ska fattas inom kort och Rebecca Juhlin arbetar för fullt med att förse framför allt den politiker de har på sin sida med starka argument.

– Det är viktigt med bra kontakter, såväl med politiker som media. Inför senaste valet kontaktade vi samtliga politiker i de dåvarande landstingen. Vi har fått debattartiklar publicerade i lokaltidningar och även blivit intervjuade. Vi både skickar in artiklar och ringer för att följa upp.

Personlig kontakt med medlemmarna

Föreningen har lagt ned en hel del arbete på att förbättra kommunikationen med sina medlemmar. Förutom en aktiv webbplats och Facebooksida har de även tagit personlig kontakt. Ombudsmännen Carola Wennmyr och Sofia Lagerkvist har ringt och skrivit brev till de cirka 500 medlemmar, av regionens totalt cirka 1750, som man saknat e-postadress och mobilnummer till.

– Om vi kan minska antalet utskick som går via post så sparar vi mycket tid och pengar, säger Carola Wennmyr. Tid som vi kan lägga på viktigare saker. E-postutskick och sms ökar också möjligheten att nå ut snabbt. Till dem som inte är digitaliserade kommer utskick även i fortsättningen att ske med vanlig post, vi är noga med att inte utesluta någon.

– De flesta jag pratat med är glada och positiva, när de väl förstått att det inte är fråga om någon försäljning. Många är ensamma, speciellt i dessa tider, och föreningens roll är ju bland annat att erbjuda gemenskap så samtalen har fyllt den funktionen också.

Både Carola Wennmyr och Rebecca Juhlin ser fram emot när det går att träffa nuvarande och presumtiva medlemmar fysiskt igen. Då kommer föreningen att återuppta deltagande i mässor och aktiviteter i samband med till exempel astmadagen och tobaksfria veckan och det blir lättare att värva nya medlemmar.

Rebecca Juhlin har också en annan önskan för framtiden.

– Vi vill gärna få med fler länsföreningar så att vår regionförening motsvarar sjukvårdsregionens område, på så vis blir vi ännu starkare.

Text Lena Granström Foto Vanessa Juhlin