Värsta platserna för dig med hundallergi

En ny undersökning som Astma- och Allergiförbundet har gjort visar att personer som är allergiska mot hundar får störst besvär vid besök hos släkt och vänner, följt av resor med kollektivtrafiken och i affärer.

Astma- och Allergiförbundet har frågat ca 400 personer med allergi mot hundar på vilka platser de i huvudsak får besvär av sin allergi. Nästan två tredjedelar, 64 procent, uppger att de får mest besvär i den privata sfären, hemma eller när de besöker släkt och vänner. Det tyder på att kunskapen om pälsdjursallergi brister i samhället och det leder i sin tur till att förståelsen och respekten för personer med allergi mot hundar inte är tillräcklig. När det gäller offentliga miljöer upplever personer med allergi mot hundar främst besvär när de färdas i kollektivtrafiken och i affärer/köpcentrum. Så många som 35 procent av de tillfrågade uppger att de ofta måste avstå från att besöka ett antal platser inomhus på grund av att de får besvär av allergin.

– Vi anser att kunskapen om allergier rent allmänt, både hos allmänheten och hos myndigheter och beslutsfattare, måste öka. Idag saknas nationellt samordnad information, vi efterlyser en nationell strategi för allergisjukdomarna. Allergifrågorna måste prioriteras högre i folkhälsopolitiken, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Astma- och Allergiförbundet rekommenderar personer med pälsdjursallergi att ha ett djurfritt hem. Forskning ger stöd åt uppfattningen att personer med pälsdjursallergi inte ska ha egna pälsdjur hemma och att det är särskilt viktigt om den som är djurallergisk har astma. Förbundet rekommenderar även att man lämnar hunden hemma vid besök i offentliga inomhusmiljöer och att kollektivtrafiken alltid ska kunna erbjuda djurfria resealternativ. Cirka 18 procent av den vuxna befolkningen och 7 procent av barnen har allergi mot pälsdjur.

Här kan du läsa rapporten från enkätundersökningen.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php