Var med och skapa framtiden

Vid förbundets kongress i maj lämnar jag uppdraget som förbundets ordförande efter nästan 17 år. Det har varit sjutton intensiva, spännande och meningsfulla år. Den medicinska vetenskapen har beskrivit att känslan av meningsfullhet och sammanhang är hälsofrämjande. Jag är säker på att detta stämmer för mig! Just denna känsla som i så hög grad varit förknippad med förtroendeuppdraget som ordförande i förbundet har hjälpt mig att trots svåra egna allergiproblem hålla igång varje dag i alla dessa år.
Vi som arbetar som förtroendevalda inom organisationen offrar många gånger tid för umgänge med våra nära och kära och drar ned på andra fritidssysselsättningar till förmån för aktiviteter inom organisationen. De ekonomiska ersättningarna är oftast låga. Drivkraften är den sköna känslan att få göra något som är viktigt i ett större sammanhang, att lyfta blicken mot samhället och delta i arbetet för förbättringar för medmänniskor som delar mina egna problem. En annan drivkraft är samhörighetskänslan och gemenskapen mellan oss som arbetar med, och brinner för, våra frågor.
På kongressen i vår kommer vi att diskutera förbundets arbete och organisation i framtiden. När jag nu lämnar mitt uppdrag som ordförande vill jag uppmana alla som läser Allergia att tänka över om man känner någon som skulle passa för ett centralt förtroendeuppdrag inom organisationen. Jag är övertygad om att den som väljer att ta steget till att acceptera ett uppdrag inom förbundet kommer att få uppleva en stor glädje och tillfredställelse över att få bli en del av Astma- och Allergiförbundets ledning. Fråga medlemmar som du tror passar för ett ledande förtroendeuppdrag. Skicka nomineringar till förbundets valberedning!

Text Ingalill Bjöörn