Vanligt att sesamallergi växer bort


Sesamfrö och sesamolja har blivit allt vanligare i europeiska livsmedel. Fröna används både för smakens skull och som dekoration, bland annat på bakverk. På grund av ökande allergi hör sesam till de livsmedel som måste skrivas ut i innehållsförteckningar på livsmedel eller i menyer på restauranger.

Tidigare var sesamallergi vanligast i Mellanöstern, men i takt med att sesam blivit ett alltmer populärt livsmedel även i västvärlden har allergi mot sesamfrö ökat även hos oss. Nu visar forskning att allergin dock inte behöver vara livslång. Enligt en studie publicerad i Analysis of Allergy, Asthma and Immunology kan sesamallergi växa bort hos upp emot en tredjedel av de patienter som haft en mild reaktion mot sesam som små, skriver det amerikanska nätmagasinet Healio.

För att bättre förstå sesamallergi och dess utveckling studerade de israeliska forskarna som arbetade med studien 190 patienter som sökt vård för sesamallergi på en allergimottagning mellan januari 2015 och juni 2019. Genomsnittsåldern hos patienterna vid den första reaktionen var drygt elva månader, och de flesta av dem hade haft en mild allergisk reaktion. Forskarna konstaterade också att 79 av patienterna hade flera samtidiga födoämnesallergier, vanligen mot ägg och jordnötter.

Växte bort spontant

Patienterna följdes upp under fyra års tid, och forskarna kunde då se att hos 61 patienter hade sesamallergin försvunnit spontant. Detta konstaterades antingen genom provokation (49 patienter), eller genom att familjen berättade att patienten nu kunde äta sesam utan att få allergiska reaktioner (12 patienter).

De vars reaktion växte bort var generellt sett yngre vid den första allergiska reaktionen mot sesam, 9,18 månader, i jämförelse med gruppen som helhet, som i snitt fick sin första reaktion vid 11,93 månader. En annan sak som var gemensam för gruppen där allergin växte bort var att de hade haft milda reaktioner. De vars sesamallergi bestod hade i högre grad fler samtidiga livsmedelsallergier. Hos dem som hade bestående sesamallergi var det också vanligt med nötallergi, men inte med mjölk-, ägg- och jordnötsallergi.

Mer forskning behövs

Forskningsunderlaget var litet, och det saknades kontrollgrupp, men baserat på data från studien drog ändå forskarna slutsatsen att patienter utan andra samtidiga födoämnesallergier, med en mild reaktion mot sesam och litet utslag på pricktest har hög sannolikhet att bli av med allergin spontant, och att de inte behöver behandlas med oral immunterapi*. Forskarna var dock tydliga med att det behövs fler och större studier med längre uppföljningstid för att kunna förutse hur sesamallergi utvecklas, och hur man kan förbättra behandlingen av denna allergi.

*Vid oral immunterapi tillför man under kontrollerade former det ämne man reagerar på för att bygga upp en tolerans.

Text Susannah Elers Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php