Matallergierna skiljer sig åt i världen

Allergisjukdomar är vanliga över hela världen. Det vanligaste är att vara allergisk mot födoämnen, exempelvis mjölk och ägg, eller luftburna allergen, som till exempel pollen, men vilka ämnen vi reagerar mot beror på var på jorden vi bor.

En rad faktorer påverkar risken att utveckla en allergi, däribland arv och miljö, men forskare har också sett att de flesta människor utvecklar allergier mot just den mat som är specifik för den del av världen de bor i. Det är också mycket stora skillnader mellan förekomsten av allergi hos barn i olika länder och världsdelar.

Ovanligt i Thailand

Vilka allergier vi utvecklar verkar alltså delvis bero på var på jorden vi bor, och inte minst på vad vi exponeras för. Som ett exempel är över 5 procent av barnen under fem år i Korea allergiska, men bara 1 procent av de thailändska barnen i samma ålder anges ha allergier. I Australien är däremot så många som 10 procent av förskolebarnen allergiska.

Hos de flesta barn växer förvisso allergierna bort, men för dem vars allergier består även i vuxen ålder är detta ett problem i vardagen. Inte minst om man utvecklat allergi mot något som används frekvent i matlagningen just där man själv bor.

Ägg och mjölk i västvärlden

Allergi mot mjölk och ägg är de vanligaste allergierna hos barn i USA, Australien och stora delar av Europa, men även inom en och samma kontinent kan det vara stora skillnader. Det är till exempel bara 0,07 procent av barnen i Grekland som är allergiska mot ägg, mot 2,18 procent i Storbritannien.

Matallergierna i Asien skiljer sig mycket från dem vi ser i västvärlden. I Europa, USA och Australien är det tämligen vanligt med allergi mot jordnötter, men med undantag för Japan är det är en ovanlig allergi i Asien, trots att jordnötter är vanligt förekommande i matlagningen. Man har därför spekulerat i om risken för att utveckla allergi mot jordnötter också beror på hur vi tillagar dem.

Veteallergi ökar i sydasien

I Thailand, Japan och Korea har man sett att allergi mot vete ökar, och är på väg att bli den vanligaste födoämnesallergin, följt av allergi mot ägg och mjölk. Enligt en koreansk studie 2015 var dock valnöt den då vanligaste diagnosticerade matallergin hos förskolebarn och skolbarn, medan allergi mot bovete och vete var de vanligaste allergierna hos vuxna. Även allergi mot skaldjur är en vanlig allergi hos unga och vuxna i delar av Asien.

Skaldjur korsreagerar med kvalster

I ett flertal studier har man sett en koppling mellan allergi mot kvalster och skaldjursallergi, i vissa av fallen verkade reaktionen på skaldjur snarast vara en korsreaktion på kvalster, vilket gör att forskarna i de aktuella studierna dragit slutsatsen att det är större risk att utveckla skaldjursallergi om man bor i ett varmt och fuktigt klimat som är gynnsamt för kvalster.

Även om vi ärver anlag för allergi har forskarna alltså också sett att allergier inte bara går att förklara med genetiska förutsättningar, utan vilka allergier vi utvecklar – om vi utvecklar några alls – beror sannolikt på en rad olika faktorer, där gener, miljö, kost och tillagningsmetoder samverkar. Det gör det svårt att förutsäga vem som blir allergisk och mot vad. Om man vill förebygga allergier måste man därför ta hänsyn till olika människors och befolkningars unika förutsättningar.

Källa
Vill du läsa mer om hur förekomsten av matallergi skiljer sig åt i olika delar av världen, läs artikeln How different parts of the world provide new insughts into food allergy.

Text Susannah Elers Foto Colourbox