Valfrågan fördes fram i Almedalen

Astma- och Allergiförbundets valfråga 2018 handlar om att förbättra skolans fysiska arbetsmiljö, i huvudsak genom ett effektivare statligt stöd för upprustning av skollokaler, den så kallade skolmiljarden. Förbundet tog chansen att föra fram sina synpunkter under årets Almedalsvecka.

Skolmiljarden upphörde den 1 april i år och satsningen behöver förlängas och utökas och ha fokus på bättre inomhusmiljö. Kravet på medfinansiering från kommunerna behöver minska för att renoveringarna ska komma igång på riktigt.
Förbundet tog naturligtvis chansen att föra fram sina synpunkter under årets Almedalsvecka. Dels arrangerade man ett eget seminarium/panelsamtal med temat Koll på underhåll – Hur rustar vi skolan för en god innemiljö? med deltagare från Sveriges Elevkårer, Lärarförbundet, Svensk Ventilation och skolfastigheter på Region Gotland.
Seminariet Hur kan inomhusmiljö i skollokaler och ventilationskontroll förbättras arrangerades tillsammans med branschorganisationen Svensk Ventilation.
Förbundets innemiljöombudsman Marie-Louise Luther deltog dessutom i panelen i Plåt & Ventföretagens seminarium Var fick du luft ifrån? Påverkar inomhusklimatet vår miljö och hälsa?.
Läs Astma- och Allergiförbundets blogginlägg från Almedalen på Friskarelivbloggen.se. Du kan även ta del av panelsamtalen genom filmklipp du hittar i förbundets youtube-kanal.

På bilden syns Marita Sedvallson, Astma- och Allergiförbundet, Lina Hultqvist, Sveriges Elevkårer, Robert Fahlgren, Lärarförbundet, Britta Permats, Svensk Ventilation och Michael Modin, Teknikförvaltningen Region Gotland.

Hälsosam frukost framdukad på bord

Forskningskonferens om matallergi

Den 11 oktober anordnas konferensen Matallergi – diagnostik, nutrition och livskvalitet i Spårvagnshallarna i Stockholm.
Vid konferensen presenterar och diskuterar aktiva forskare inom området flera viktiga frågor relaterade till matallergi utifrån den senaste forskningen – från diagnostik och gränsvärden för allergener i livsmedel till nutrition och livskvalitet.
Konferensen vänder sig i första hand till olika grupper med professionellt intresse för matallergi, till exempel verksamma inom hälso- och sjukvården, livsmedelsindustrin, dagligvaruhandel, myndigheter, lärosäten/forskning, medlemmar i patientföreningar, skolor och idrottsrörelsen.
Anmälan görs senast den 25 september 2018 till anneli.hovstadius@snf.ideon.se.
Kostnaden är 1500 kronor exklusive moms för anställda inom universitet, skolor och sjukvård, 2500 kronor för personer verksamma i företag som är medlemmar hos SNF Swedish Nutrition Foundation och medlemmar i referensgruppen för Bra mat för alla och 3800 kronor för övriga. Ange namn, företag/institution samt adress för fakturering. Vid avanmälan senare än 15 dagar innan konferensen sker ingen återbetalning.
Arrangörer är Swedish Nutrition Foundation och projektet Bra mat för alla.

Observera att det angetts ett felaktigt datum i medlemstidningen Allergia, rätt datum är 11 oktober.

Kalender 2019

Bra värvarargument

För dem som blir medlemmar i Astma- och Allergiförbundet från den 1 september, och under resten av året, gäller medlemskapet även hela 2019.

Text Lena Granström Foto Marie-Louise Luther