Vad är naturligt glutenfritt?

Glutenfritt och naturligt glutenfritt? Vad innebär de olika varianterna? Vad krävs för att ett livsmedel ska få märkas med glutenfri-symbolen? Allergia reder ut begreppen!

Naturligt glutenfritt

Förut fanns det ett gränsvärde i Sverige, där enbart livsmedel med max 20 ppm gluten kunde kallas naturligt glutenfria. I dag finns ingen sådan gräns, och begreppet kan därför vara opålitligt, eftersom det inte kontrollerats hur mycket gluten livsmedlet innehåller.
Det finns dock livsmedel som är naturligt glutenfria. Till dem hör till exempel potatis, majs, bovete, hirs, teff och quinoa. Om de inte kontaminerats av någon anledning är de i teorin helt glutenfria, men det finns alltid en risk att de kontaminerats av gluten, till exempel vid produktion eller bearbetning. Havre är glutenfri, men är oftast kontaminerad med vete, råg och korn, då de ofta odlas på samma eller närliggande fält eller hanteras i samma fabriker, Det finns specialframställd havre som producerats så att den inte kontaminerats, och därför får märkas som glutenfri. 
Ren havre är havre som odlats på fält där inga andra spannmålssorter odlas, och som varit åtskild från spannmål hela vägen från utsäde till skörd.

Spår av gluten

Om man har glutenintolerans eller spannmålsallergi kan man också behöva undvika livsmedel som är märkta med ”kan innehålla spår av” olika spannmål, eftersom det i dagsläget inte finns några gränsvärden för livsmedel med den här märkningen. Det innebär att halterna kan variera mycket, och att samma produkt också kan innehålla olika halter gluten vid olika tillfällen.
Det får inte heller ingå en liten mängd gluten i en ingrediens i ett livsmedel som anges som ”glutenfri” eller ”mycket låg glutenhalt” även om slutprodukten klarar gränsvärdena. Ingredienserna måste ha framställts särskilt eller bearbetats för att reducera glutenhalten – som till exempel renad vetestärkelse.

Glutenfri – det överkorsade axet

EU har gemensamma regler för produktion och märkning av glutenfria livsmedel. Symbolen med det överkorsade axet är framtagen av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med över trettio andra europeiska celiakiförbund. Produkter som fått märkningen kontrolleras regelbundet av förbundet, så att de inte innehåller mer än de tillåtna gränsvärdena. Om livsmedlen har glutenfrimärkning garanteras att gluteninnehållet är mindre än 20 ppm, vilket innebär mindre än 20 mg/kg.

Gränsvärden

Glutenfri: högst 20 mg/kg (20 ppm)
Mycket låg glutenhalt: högst 100 mg/kg
Naturligt glutenfri: Ingen officiell gräns, kan vara både glutenfritt och ha höga halter.

Text Susannah Elers Foto Colourbox