Vaccination med plåster

I framtiden kan det bli möjligt att lindra allergi genom immunterapi med plåster, istället för genom injektioner på sjukhus. De första försöken görs med gräsallergen. Men ännu behövs mer forskning.

Jenny Ryltenius Forskare i Schweiz har publicerat två studier som visar att immunisering mot gräspollen med plåster fungerar jämfört med placebo. De som fått pollenextrakt genom sina plåster hade betydligt mindre hösnuvebesvär två år efter behandlingen jämfört med dem som hade fått plåster utan verksamt ämne, så kallad placebo.
I den färskaste av de två studierna, publicerad 2011, visades även att symtomen blev mindre ju högre dos allergenextrakt som gavs via plåstret. Marianne van Hage som är professor i klinisk immunologi vid Karolinska Institutet, tycker att resultaten är lovande men påpekar samtidigt att det behövs mer forskning.
– Vi vet till exempel mycket lite vad som händer immunologiskt eftersom man inte har analyserat några blodprover i de två studierna, säger Marianne van Hage.

Ser flera fördelar

Andra frågor som behöver besvaras enligt Marianne är om immuniseringen med plåster är lika effektiv som den traditionella immunterapin samt hur länge resultatet håller i sig. Om plåster skulle kunna ersätta traditionell immunterapi är för tidigt att säga men Marianne van Hage ser flera fördelar. – Idén är väldigt smart och passar utmärkt för barn eftersom man slipper stick och sjukhusbesök. En annan fördel är att metoden är säkrare när det gäller att undvika allvarliga biverkningar. Det beror på att överhuden inte innehåller blodkärl och på så vis minskar risken för att allergenextraktet når blodbanan av misstag, vilket skulle kunna hända vid traditionell immunterapi. Så gjordes studierna innan plåstren sattes på togs hudens översta lager, hornlagret, bort med hjälp av en tejpremsa. Detta för att allergenextraktet snabbare skulle nå de celler i huden som startar den immunologiska reaktionen.

Försökspersonerna fick totalt cirka 12 plåster innan och under pollensäsongen. Plåstren satt på mellan 8 och 48 timmar. Studierna var dubbelblinda och placebokontrollerade vilket innebär att varken försöksperson eller forskare visste vem som fick placebo och vem som fick allergenextrakt med gräspollen.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php