Vaccin för äggallergiker

Det vaccin mot den så kallade svininfluensan, A/H1N1,som kommer att börja bli tillgängligt från och med slutet av september, är baserat på ägg. Är man allergisk mot ägg, och funderar på att vaccinera sig, ska man kontakta sin läkare för att diskutera om det är möjligt. Det är bara personer med riktigt svår äggallergi som inte kan vaccineras.

Det finns ett läkemedel, Tamiflu, som lindrar vid influensa. Det hindrar influensaviruset från att spridas i kroppen och hjälper på så sätt till att lindra eller förhindra symtomen som uppkommer av influensavirusinfektionen. Det kan vara ett alternativ för dem som inte kan vaccinera sig.

Ett cellbaserat vaccin, utan ägg, är på gång, men det är ännu inte godkänt av Läkemedelsverket. Inget vaccin finns alltså tillgängligt nu i Sverige, det kommer först i slutet av september. Då kan vi hoppas att även det cellbaserade vaccinet har blivit godkänt.

Mer information finns på: www.smittskyddsinstitutet.se, www.socialstyrelsen.se och www.lakemedelsverekt.se.