Uppföljning av astmavården i hela landet

Det finns nationella riktlinjer för hur astmavården ska bedrivas och vårdgivarna har dessutom ofta egna vårdprogram. Men hur dessa riktlinjer och vårdprogram efterlevs är svårt att veta eftersom det inte finns någon form av gemensam uppföljning.

Centrum för Allergiforskning, Karolinska Institutet och Allergicentrum i Region Skåne har nu tagit initiativet till att starta ett nationellt astmaregister. Syftet är framför allt att följa upp kvaliteten på vården av astmatiker, men även att stärka den kliniska forskningen.
– Det här är mycket efterlängtat, säger Ingalill Bjöörn, ordförande i Astma- och Allergiförbundet. Vi har tänkt i många år att ett nationellt astmaregister behövs, det kommer att kunna ge svar på många frågor från både vården och patienterna.

Kartlägga och utvärdera

Genom registret ska man kunna kartlägga och utvärdera medicinska effekter och se vilka behov det finns av riktade utbildningar. Tanken är att både primär- och specialistvården ska rapportera de hälsodata de producerar till det gemensamma webbregistret. Det kommer att vara kopplat till det befintliga datajournalsystemet.
Med hjälp av en sökmotor kommer varje användare att kunna se sina egna rapporter på grupp- och individnivå. Rapporten kan sedan exporteras, med patienternas och vårdgivarens medgivande, till det nationella registret.
Tekniska lösningar för att patienter själva ska kunna lämna information till registret om hur de mår, sin medicinering med mera via mobiltelefonen håller på att undersökas.
– Vi bidrar gärna till utformningen av registret med de erfarenheter vi har som patientorganisation, säger Ingalill Bjöörn. Och så hoppas vi att det även blir ett allergiregister så småningom.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php