Unik chans för Stockholms skolor

De fem Stockholmsskolor som är först till kvarn får gratis utbildning i innemiljö. Det är Svenska Innemiljöinstitutet som på detta vis stödjer Barnallergiåret.

Fyra personer, var och en engagerade av innemiljö och energi och med lång erfarenhet inom området, startade 2010 Svenska Innemiljöinstitutet. En av dem är verksamhetsledaren Ulf Rengholt.
– Jag har arbetat med innemiljö och energiteknik i byggnader, på senare år som egen konsult. Tillsammans med Sven Andersson, Malmö, Siv Averud, Stockholm och Tord Larsson, Örebro, bildade jag Svenska Innemiljöinstitutet.
Verksamheten är ideell, institutet tar endast betalt för sina omkostnader. De fyra, som alla uppnått pensionsåldern, vill på detta sätt använda sin kunskap och sitt personliga engagemang för att bidra till ett område som de ser är mycket eftersatt i samhället, inte minst gäller det landets skolbyggnader.

Tre ben. Verksamhetsidén står på tre ben. Det första är utbildning och kompetensutveckling, framförallt riktad till människor som förvaltar och sköter byggnader och till inspektörer. Det andra är kvalitetskontroll, enligt en specifik metod. Det tredje benet är information.
– Vi har byggt upp en hemsida med en hel del information, www.innemiljoinstitutet.se. Här kan man också beställa publikationer. Eventuellt kommer vi att starta en frågelåda framöver.
Skolans miljö är ett prioriterat område enligt Ulf Rengholt. Barnens hälsa påverkas extra mycket av om det finns fukt och mögel i lokalerna, om ventilationen är undermålig och städningen dålig.
– Skolorna är vår huvudmålgrupp. Det är dåliga utbildningsmöjligheter för förvaltningspersonal, trots att det finns ett stort behov av utbildning.

Först till kvarn. Och utbildning kan institutet erbjuda. Till att börja med vänder man sig till skolorna i Stockholm. För att få fart på intresset erbjuder man gratis miniseminarium om innemiljö till de fem skolor som först anmäler sig. För dem som vill fördjupa sig finns ett utbildningsprogram, ”Att förstå sig på innemiljö”, som vänder sig till skolpersonal och skyddsombud.
Ulf Rengholt poängterar vikten av kvalitetskontroll.
– Vad är egentligen en god innemiljökvalitet? Det är inte enbart det man kan mäta med apparater. Enligt internationell standard är kvalitet att uppfylla brukarens/hyresgästens behov. Det är fråga om upplevd innemiljö och det kan man ta reda på genom enkäter. Det finns väl utprovad metod att undersöka både den upplevda och den tekniska innemiljön.
– Det hela går ut på att kvalitetskontroll av innemiljö i skolor bör införas. Det är billigt, enkelt och effektivt.

Text Lena Granström