Träning på recept ger effekt

Fysisk aktivitet på recept är ett effektivt sätt att få patienter som inte är tillräckligt fysiskt aktiva att börja röra på sig. Det visar den första systematiska översikten av forskningen om den svenska modellen FaR, Fysisk aktivitet på recept.

Översikten har utförts av HTA-centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. HTA står för Health Technology Assessment, utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och sjukvården.
En majoritet av den svenska befolkningen är inte tillräckligt fysiskt aktiv. Brist på fysisk aktivitet rankas av WHO som den fjärde viktigaste riskfaktorn för hälsa globalt. Forskning har bland annat visat att personer med astma som tränade blev mindre andfådda, fick färre ansträngningsutlösta astmaanfall och i flera fall kunde minska på sina mediciner.

Individuell bedömning

År 2001 infördes den svenska modellen FaR, Fysisk aktivitet på recept. Genom FaR får patienten en individuell bedömning och hjälp att hitta en lämplig fysisk aktivitet. I samarbete med enheter utanför sjukvården kan patienten sedan få träning och systematisk uppföljning.
Den svenska FaR-metoden skiljer sig från andra liknande metoder som prövats internationellt, genom att den är mer personcentrerad och individuell med sikte på levnadsvaneförändring på sikt. EU har också nyligen förordat den svenska FaR-modellen som förebild för arbetet i 14 länder inom Europa för att öka fysiska aktivitetsnivån hos patienter.

Foto Dreamstime