Ta hjälp av Pollen-appen


Med hjälp av en mobilapp kan man enkelt få reda på aktuella pollenhalter. Det går också att ställa in appen så att prognosen bli individuell och räknar ut risken för besvär för just dig. I alla fall för dig som bor i södra Sverige.

De senaste åren har det funnits 20 pollenfällor runt om i landet men från och med 2021 är de fyra nordligaste mätstationerna stängda. Fällorna i Boden, Umeå, Sundsvall och Östersund stängdes vid årsskiftet då både bemanning och finansiering saknades.

För de sydligaste stationerna ansvarar Göteborgs universitet och de har tillsammans med Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, Pollenlaboratoriet i Umeå och Medicinska universitet i Wien tagit fram appen Pollen.

I appen finns ett frågeformulär som beräknar sannolikheten för eventuell allergisk sjukdom och ger en skräddarsydd prognos.

– Där kan man mata in uppgifter om sig själv och få halterna korrelerade med sina egna reaktioner så att man lättare kan identifiera dels vad det är man reagerar på och dels vilka halter som behövs för att man ska reagera. Man kan också se hur folk som använder appen samtidigt reagerar i genomsnitt, säger Åslög Dahl, ansvarig för Pollenlaboratoriet i Göteborg.

Rekommendationen är att man först ska gå till läkare för att få pollenallergin konstaterad, men det går att använda appen ändå, berättar Åslög Dahl.

Används till forskning

Den som söker efter en pollenapp kommer att märka att det finns flera olika varianter på marknaden. Några av dessa har avtal med Naturhistoriska riksmuseet och är ”legitima”, till exempel Pollenkoll, medan andra är så kallade piratappar som helt enkelt plockar information som mätstationerna tagit fram. De apparna är heller inte lika avancerade utan ger i regel bara en pollenprognos, som vem som helst kan hitta på nätet, utan den individuella matchningen. Åslög Dahl rekommenderar att man använder sig av appen Pollen, av flera skäl.

– Pollen är den mest användbara appen, man får ut mest information av den i och med att den är mer avancerad. Dessutom går avidentifierad data från den appen till forskning om pollenallergi. Till exempel kan vi titta på hur stor variationen är i hur människor reagerar, om man reagerar lika mycket i början som i slutet av säsongen, och mot vilket pollen flest reagerar.

Läs mer på pollenrapporten.se.

Text Louise Cederlöf Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php