Sveriges största mötesplats för astma och allergi

Den 17 mars anordnar Astma- och Allergiförbundet Allergilyftet – en digital konferens med avstamp för framtidens astma- och allergivård.

På konferensen Allergilyftet lyfts ny kunskap fram kring vår största kroniska sjukdom och kända forskare talar om toleransutveckling och om allergi går att förebygga. Framgångsrika exempel från Sverige visas och Finlands nationella allergiprogram presenteras – vad har det inneburit, och vad kan vi överföra till Sverige? Till sist debatterar några av de högsta ansvariga politikerna formerna för framtidens astma- och allergivård.

Varför ett nationellt allergiprogram?

Astma och allergi är Sveriges vanligaste kroniska sjukdomar och påverkar ofta under hela livet. Trots att så många människor regelbundet behöver söka vård för sina symtom upplevs kunskapen inom vården om astma- och allergidiagnoser som låg. Detta är en paradox som går att förändra. Det är dags att Sverige får ett nationellt allergiprogram.

Moderator är Göran Hägglund och bland de medverkande finns bland andra socialminister Lena Hallengren, Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverkets generaldirektörer samt flera av Sveriges ledande allergiexperter.

Läs mer om Allergilyftets program och medverkande här.

Boka din plats

Allergilyftet riktar sig till den medicinska professionen, beslutsfattare inom vårdområdet samt till medlemmar i Astma- och Allergiförbundet.

Deltagaravgiften är 595 kronor vid anmälan före den 21 februari. Från och med 1 mars är deltagaravgiften 795 kronor. Boka din plats här.

För medlemmar i Astma- och Allergiförbundet är deltagandet gratis. Att bli medlem kostar 250 kronor. Bli medlem här. När du blivit medlem kan du efterfråga en särskild kod för att anmäla dig gratis.