Stafylokocker ökar risken för matallergi hos atopiker

Forskare från King’s College i London har i en studie, som publicerats i Journal of Allergy and Clinical Immunology, visat att barn med svåra eksem som är infekterade med stafylokocker har högre risk att utveckla matallergier än de barn som inte har denna bakterie.

Bakterierna ingår naturligt i vår bakterieflora, och är normalt förekommande i huden hos friska personer, men är mer vanliga hos människor med eksem – i synnerhet hos dem med svåra eksem.
Forskarna i studien såg att barnen som hade svåra eksem infekterade med stafylokocker bland annat hade mer antikroppar mot jordnöt, mjölk och ägg i blodet, vilket tyder på allergi mot de här födoämnena. Det var också en högre andel av dessa barn som fortfarande var allergiska mot ägg vid fem och sex års ålder än jämnåriga barn. Enligt de ansvariga forskarna i studien brukar äggallergi vanligtvis ha växt bort vid den åldern.

Bidragande faktor vid matallergi

Studien är en fortsättning på en tidigare liknande studie om jordnötsallergi, där forskarna såg att barn med bakterien i huden eller kring näsan i högre utsträckning utvecklade jordnötsallergi än andra barn. I den studien såg man att även de barn som på grund av ärftlighet hade en förhöjd risk att utveckla jordnötsallergi i lägre utsträckning utvecklade allergi om de under studiens gång fick äta jordnötshaltiga snacks.
Också här stack resultaten ut hos de barn som även hade stafylokocker på huden eller kring näsan, då de enligt studiens resultat till skillnad mot de andra barnen inte alls var skyddade mot allergiutveckling genom att äta jordnötter i ung ålder.
Forskarna kan inte svara på vilka mekanismer som ligger bakom kopplingen mellan eksem och matallergi, men säger att studien visar att den aktuella bakterien, staphylococcus aureus, kan vara en viktig bidragande faktor i utvecklingen av födoämnesallergier.

Text Susannah Elers Foto Colourbox