Sommarträdgård för alla

Värmen och grönskan ligger i startgroparna. Men för pollenallergiker kan våren och sommaren bli en plåga och ett enda långt snörvlande. Här tipsar vi om hur du kan skapa en blommande, men ändå mer allergivänlig oas att njuta i.


De flesta pollenallergiker reagerar på växter som är vindpollinerade, detta pollen är mindre och lättare att andas in än pollen från insektspollinerade växter. Dessutom behöver en växt som pollinerar sig via vind, till exempel en björk släppa en större mängd pollen för att något korn till sist ska hamna rätt. 
Pollen från vindpollinerade växter kan förflytta sig väldigt långt, studier har bland annat visat att det finns björkpollen från Baltikum, Tyskland eller England i Stockholms innerstad, men trots detta är det också tydligt att pollenhalten sjunker med avståndet.
Nittio procent av ett träds pollen faller ner inom en radie på trettio meter. Det innebär att de träd du har på tomten påverkar pollenhalten en hel del. Enligt en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet utsätts du för tio gånger mer pollen från ett träd i din egen trädgård jämfört med om trädet stått hos grannen så det kan löna sig att ta ner sorter du inte tål – eller ersätta dem med honliga träd som inte tillverkar något pollen.

Korgblommiga och doftande

Växter som många reagerar mot är exempelvis al, alm, björk, bok, gräs, gråbo, hassel, malörtsambrosia, sälg och vide. De sistnämnda är insektpollinerande, men kan på grund av den stora mängden pollen ändå bli ett problem. Cypresser och mullbär är också kända för att framkalla allergi, så pass att vissa städer i USA förbjudit dem.
När det gäller blommor så är det ofta korgblommiga blommor som prästkrage, kamomill, krysantemum, aster och ringblomma samt en del doftande blommor som till exempel syren och hyacint som ställer till det för allergiker, men då pollenallergi kan variera en del mellan personer får man pröva sig fram. Det finns dock några enkla regler att gå efter som kan vara till hjälp i skapandet av en allergivänlig trädgård.

Bättre med insektspollinerade blommor

Att välja bort vindpollinerade blommor, träd och buskar, och istället plantera insektspollinerade växter är ett sätt att få ner halten av finkornigt pollen. 
Är växten insektspollinerad så tar insekten med sig lite pollen till en annan blomma på ett väldigt precist sätt och blomman är därför inte i behov av att släppa ifrån sig lika stora mängder som de vindpollinerade växterna. Kornen är dessutom tyngre och klibbigare för att fästa vid insektens kropp, det hindrar dem i viss mån från att flyga omkring och inandas.

Låg pollenhalt

Bortsett från att välja insektpollinerade blommor kan man också söka efter blommor med låg pollenhalt. Det finns även helt pollenfria blommor att köpa. De är ofta framavlade för att de inte ska fälla pollen i buketten, men det kan vara till nytta även för allergiker.
Framavlade fyllda blommor som till exempel fyllda vallmo är också ett tips, de kan ofta ha dåligt med pollen, sakna det helt eller ha det inträngt i ett tätt bladverk.

Sorter att titta extra på

Kärleksört är en allergivänlig, vacker ljusrosa blomma som snabbt fyller upp rabatten och vars blad även går att äta. De blommar snällt hela sommaren och fram till frosten. På hösten kan du dela plantan och lätt föröka den. Nektarhalten är hög så den är populär hos fjärilar, men pollenhalten är låg. 
Bland solrosorna finns flera varianter som helt saknar pollen. De säljs bland annat under rubriken Helianthus annuus Pollenfri mix. Liljan Red Twin saknar också pollen. 
Men ofta går det bra med andra blommor också bara pollenhalten är låg.
De vackra aklejorna, vanliga i gamla torpträdgårdar, olika sorters klockor och den fantastiskt skira alunroten är också växter som ofta fungerar för pollenallergiker. Det fina med dem är också att de i stort sett sköter sig själva. 
Hittar du en liten bas av perenner som fungerar är det väl värt att satsa på dem som bas därefter kan du prova dig fram med sommarblommorna som är bra för att få till en praktfull effekt.
Lycka till i grönskan!

Tips för en mer allergivänlig trädgård

  • Välj insektspollinerade blommor med låg eller ingen pollenhalt, gärna fyllda och relativt luktfria.
  • Välj honliga träd.
  • Skippa gräset eller låt någon icke-allergisk klippa det varje vecka så det inte hinner börja blomma. Gärna när daggen ligger kvar på morgonen så att pollen inte yr upp i luften.
  • Sila bort en del av det vindburna pollenet från andra ställen genom att plantera häckar runt sittplatser och andra ytor du vistas mycket på. Idegran och häggmispel ger sällan besvär.
  • Sätt på vattenspridaren torra dagar, vattnet får pollenet att rinna av bladen så att det inte lika lätt far omkring. Bäst är det att göra det på kvällen då vattnet inte dunstar bort i solen. Även dammar och andra vattendrag fångar upp kringflygande pollen.
  • Håll ogräset i schack. Ogräsblommor har ofta mycket pollen.Vissa häckar och buskar kan klippas innan blomning för att slippa pollen.

Allergivänliga blommor

Perenner
Akleja
Daglilja
Pipört
Alunrot
Funkia
Höstanemon
Lammöron
Blåklocka
Kärleksört
Veronica (finns många sorter, vissa har låg pollenhalt)

Sommarblommor
Pollenfria solrosor
Fjärilskrasse
Hänglobelia
Fuchsia (odlas i kruka och tas in under vintern, blir då flerårig)
Lejongap (Antirrhinum majus)

De flesta av dessa har låg eller ingen pollenhalt eller en konstruktion som gör att pollenet håller sig på plats bättre än i en ”öppen” blomma.

Observera att det kan finnas vissa individuella skillnader på vad man reagerar mot.

Text Liselotte Roll Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php