Södergården Åre öppnar igen

På grund av coronavirusets spridning är Södergården Åre stängd till och med midsommar 2020. Därefter beräknas verksamheten att kunna öppna igen, men med vissa ändrade rutiner: Varje rum kommer i möjligaste mån att ha tillgång till egen toalett och dusch (i korridor), handsprit tillhandahålls i alla korridorer, toaletter och duschar, gäster kommer att placeras så långt ifrån varandra som möjligt och efter varje avresa gås rum/toalett/dusch igenom noggrant och behandlas med långtidsverkande alkoholbaserat desinfektionsmedel.
Redan nu kan du boka in din sommar- eller höstvistelse på vandrarhemmet. Skulle det visa sig att det till följd av coronaläget inte går att öppna som planerat, utgår naturligtvis ingen avbokningsavgift.

Digital konferens om matallergi

Torsdagen den 23 april anordnade projektet Bra mat för alla en digital konferens med temat nationella riktlinjer för matallergi. Konferensen blev digital på grund av rådande läge med covid-19, men detta möjliggjorde större deltagarantal, 92 personer. Deltagarna bestod av personer som på något sätt kommer i kontakt med matallergi i sitt arbete (allergologer och övrig vårdpersonal, representanter från livsmedelsindustrin, och så vidare) samt personer som lever med matallergi.
Konferensen hade ett mycket innehållsrikt program. Bland annat presenterades nationella riktlinjer både inom vården och inom livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln.
Det hölls också en paneldiskussion om specialkost i skola och förskola, där Therese Lindh från Bollebygds kommun, Freja Anckers från Unga Allergiker, Åsa Kullberg från branschorganisationen Kost & Näring och Anna-Karin Quetel från Livsmedelsverket diskuterade Kost & Närings nya rekommendationer för måltidspersonal samt olika aspekter av specialkost tillsammans med Sofia Knáz från Bra mat för alla.
Kristina Ljungros och Anna-Karin Klomp från Astma- och Allergiförbundet gav också en framtidsblick om hur förbundets matallergiarbete samt samarbete med Bra mat för alla kan komma att se ut.
Läs mer om konferensen på förbundets webbplats.

Lyckad chatt om astma

På internationella astmadagen den 5 maj anordnade Astma- och Allergiförbundet en expertchatt om just astma med Christer Janson, till vardags professor och överläkare på lung- och allergikliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det var många som hade ställt frågor i förväg och även många som anslöt direkt under den timme som chatten varade.
Frågorna handlade bland annat om astma och covid-19 och huruvida personer med astma räknas som riskgrupp och om hur man kan tänka kring astma och träning. Frågor och svar hittar du här.

Debattartikel i Dagens Samhälle

På internationella astmadagen efterlyste Astma- och Allergiförbundet också insatser för att förbättra astmavården i en debattartikel i Dagens Samhälle.
 Några av de insatser som lyftes var att fler måste få en personlig behandlingsplan, att fler måste få tillgång till allergivaccination samt att brister i kvalitetsregister måste åtgärdas.

Nyhet om pollenvaccin

Cirka tre miljoner människor i landet har pollenallergi, något som är extra problematiskt under coronapandemin eftersom pollensymtom kan likna symtom vid covid-19 och fler än vanligt därför riskerar att behöva stanna hemma från jobb och skola just i år.
De pollenallergiker som inte blir tillräckligt hjälpta av symtomlindrande mediciner skulle kunna bli mycket bättre med vaccinationsbehandling mot pollen, i form av injektioner eller tabletter. Men nya siffror visar att den behandlingen är underanvänd – och att tillgången till allergivaccination varierar stort beroende på var i landet du bor, vilket du kunde läsa om i förra numret av Allergia.
Den här nyheten gick Astma- och Allergiförbundet ut med i ett pressmeddelande – och fick ett stort medialt genomslag i bland annat TT Nyhetsbyrån och Sveriges Radio P4.

Sommarrabatt för nya medlemmar

Nya medlemmar som går med i Astma- och Allergiförbundet under perioden maj till och med sista augusti blir medlemmar för resten av 2020 för endast 100 kronor. Familjemedlemmar betalar som vanligt 50 kronor per person. Bli medlem här.

Aktuell coronainfo på webben

Frågorna om coronaviruset och covid-19 är fortfarande många. Astma- och Allergiförbundet har fortsatt att följa frågan och uppdaterar all ny information på sin webbplats.
Bland annat informeras om Socialstyrelsens rapport om riskgrupper, där de identifierar grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19. Astma och allergi pekas då inte ut som riskfaktorer.

Mikaela Odemyr omvald

Mikaela Odemyr, andre vice ordförande i Astma- och Allergiförbundet, har blivit omvald till ordförande i den europeiska astma- och allergiorganisationen EFA. Det är tredje gången hon väljs om och hon fortsätter därmed att vara den högsta ansvariga för 26 europeiska länders organisationer.
Uppdraget innebär allt från att hålla i styrelsemöten och ha kontakt med organisationens anställda i Bryssel och Wien, till att delta i konferenser, driva EFA:s frågor i EU-parlamentet och besöka lokala organisationer i de olika medlemsländerna.
– Jag är glad och stolt över att ha fått förtroendet att fortsätta som ordförande. EFA har alltid legat mig varmt om hjärtat, eftersom organisationen grundades av svenska Kerstin Hejdenberg. Hon var, precis som jag, en mamma som kämpade för inkludering, ökad kunskap och förståelse för astma och allergier. Jag vill fortsätta att bidra till att öka denna kunskap och jobba för att intressegruppen i Europaparlamentet blir större – så att våra frågor får ta mer plats i Europa.

Stramare regler för samverkan med läkemedelsföretag

Läkemedelsindustriföretagen, LIF, har uppdaterat den del av Läkemedelsbranschens etiska regelverk som styr läkemedelsföretagens samverkan med patientorganisationer och patienter. Förändringarna trädde ikraft den 1 maj och innebär stramare bestämmelser än tidigare.
LIFs Compliance Officer Jonas Duborn berättar att en omfattande genomgång gjorts.
– Vi vill värna den goda samverkan som finns mellan företag och patientorganisationer, och då är det viktigt att båda parter har högt förtroende för varandra och vet vilka regler som gäller.
Den största förändringen är att regelverket nu även omfattar samarbete med enskilda patienter och närstående, inte bara patientorganisationer. En annan nyhet gäller bekostandet av deltagande i möten, från och med september 2020 tillämpas här samma regler som gäller för hälso- och sjukvårdspersonal. Därmed får företagen inte längre stå för resor, registreringsavgifter eller hotellövernattningar i samband med möten.

Kansliet sommarstängt

Förbundets kansli Stockholm kommer att vara stängt den 1–31 juli.