Snåla inte med pollenmedicinen

När det redan börjar klia i näsan och rinna i ögonen på våren är du egentligen för sen med att ta din medicin. Om du vet med dig att du brukar få besvär, börja att ta dina receptfria läkemedel i god tid och fortsätt regelbundet under hela pollensäsongen.
Många är rädda för att ta medicin ”i onödan”. Men det ska man inte vara, säger Lars Gottberg, överläkare vid Allergimottagningen på Södersjukhuset, till tidningen Evidens – medicin & läkemedel. Han tycker att det är dags att ändra texten på bipacksedlarna.
– Där står det ofta att man bara ska ta antihistaminer en viss kortare tid och sedan kontakta läkare. Men hemligheten med framgångsrik behandling är att ta medlen varje dag under hela säsongen, inte bara när man har besvär.

Varierande

I dag varierar uppgifterna på bipacksedlarna för olika preparat med samma innehållssubstans. För Cetirizin Actavis finns ingen behandlingstid angiven, för Cetirizin Mylan, Sandoz och Zyrlex står det 14 dagar i bipacksedeln. För loratadinpreparaten finns antingen ingen sådan uppgift eller så står det tre månader.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php