Sex miljoner till allergiforskning

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delar varje år ut anslag till forskning om allergi och astma – och nu är det klart vilka tolv forskare som får dela på sex miljoner kronor i 2019 års utdelning. Pengar går bland annat till forskning om nya behandlingsmetoder inom allergi och diagnosticering av svår astma.

– Det är med stor glädje vi tillkännager årets anslag till viktiga forskningsprojekt. Projekt som öppnar för helt nya behandlingsmetoder inom allergi, enklare diagnostisering av svår astma och även potentialen att behandla doftöverkänslighet. Det kommer att kunna göra stor skillnad för de tre miljoner människor som lever med astma och allergi, säger Robert Hejdenberg, ordförande i Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond.

Vaccin mot pollenallergi

Bland annat beviljas ett treårigt anslag till professor Lars Olaf Cardell vid Karolinska Institutet, för vidareutveckling av vaccinering mot pollenallergi. Dagens vaccinprogram kräver ofta flera år av upprepade sprutor på specialistkliniker, men målsättningen med Lars Olaf Cardells program är att minska antalet sprutor till endast 3–4 stycken under ett års tid.
– Som forskare inom fältet allergi betyder detta anslag väldigt mycket för min forskning som syftar till att lindra och på sikt bota pollenallergi. Vi vet att bristen på allergimottagningar gör att få patienter har möjlighet att genomgå dagens vaccinprogram, vilket orsakar stora kostnader för samhället och mycket onödigt lidande. Därför är utveckling av enklare vaccinprogram för patienterna centralt, säger Lars Olaf Cardell.
Se alla de beviljade forskningsprojekten 2019 här.

Stor konferens i maj

Professor Lars Olaf Cardell kommer även att presentera sin forskning på Toleranskonferens 2020, en nationell konferens som Astma- och Allergiförbundet arrangerar i samarbete med stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond den 7–8 maj 2020. Läs mer här.
Forskningsfonden är den enda finansiär i Sverige vars bidrag enbart går till astma- och allergiforskning. Tack vare bidrag från allmänheten har fonden kunnat dela ut mer än 175 miljoner kronor till angelägen allergiforskning. Forskningsfonden fick sitt stora startskott i och med Röda Fjädern-kampanjen 1989 och firar i år 30 år.