Samlad kompetens på Allergistämman

Allergistämman 2012 ägde rum i på Svenska Mässan i Göteborg i slutet av november. Det var den nionde allergistämman genom tiderna som Astma- och Allergiförbundet varit med och arrangerat.

Allergistämman är en viktig mötesplats för dem som arbetar med allergi på olika sätt och ett tillfälle att rikta uppmärksamheten på problemen som allergisjukdomen orsakar. Och, som Astma- och Allergiförbundets ordförande Ingalill Bjöörn hoppfullt påpekade, helst också ett tillfälle att lösa problem!
Ny kunskap om allergi erövras hela tiden, genom forskning och genom erfarenheter i praktiskt arbete. På allergistämman sprids denna kunskap på seminarier och i utställningar för att komma till nytta för alla människor med allergiska sjukdomar. På årets stämma fick drygt 300 deltagare chansen att höra det senaste inom allergiområdet.

Planerar en strategi

Inledningstalare var socialminister Göran Hägglund. Regeringen planerar en strategi för vården av kroniska sjukdomar, tillkännagav han. För att den ska bli så bra som möjligt ska man först utvärdera hur den nationella cancerstrategin fungerar.
När det gäller an annan viktig politisk fråga, pollenmätstationernas framtid, hade han tyvärr inget glädjande besked att komma med, utan bollade frågan vidare till landstingen.

27 olika föreläsningar

Förutom de inledande och avslutande plenarföreläsningarna hade deltagarna ett smörgåsbord av 27 olika föreläsningar att välja bland, uppdelade på spåren vård, hälsa/livsstil, miljö och allergi i arbetslivet.
Miljö var ämnet för den avslutande exposén som den kände biologen och författaren Stefan Edman gav över positiva och negativa utvecklingstrender efter det stora FN-mötet i Rio för tjugo år sedan. Hälsa är ett symtom på miljöproblemen och den bästa ingången på ett engagemang för miljöfrågorna, menade han.

Vad har varit bäst?

Ingela Nolin, skolsköterska, Olofström
– Det har varit två givande dagar. Som tidigare allergisjuksköterska känner jag mig hemma i denna värld, det är det jag brinner för. Jag träffar alla elever på hälsosamtal och ungefär var fjärde har någon form av allergi.
– Det bästa har varit att tillbringa två hela dagar med personer som har samma intresse som jag. En sak jag lärde mig var om köttallergi, helt nytt och jätteintressant.

Martina Frödin, ordförande i Borås lokalförening
– Det är roligt att förbundets medlemmar får möta läkare, sjuksköterskor, forskare och andra som har allergi som yrke. Det har varit bra spridning på föreläsningarna, som verkar valda med omsorg. Nytt för mig var att allergironden nu finns i digital form och att rinit har så starkt samband med astma.
– Synd att det inte var fler deltagare, många fler skulle behöva ta del av all denna kunskap.

Ulla Edberg, enhetschef på Livsmedelsverket, Uppsala
– Vi har en monter här och det bästa med stämman är mångfalden. Vi möter läkare, dietister och de som för oss är konsumenter, det vill säga medlemmar. Många har uttryckt att de är nöjda med våra broschyrer.
– Det hade varit roligt om det varit fler kommuner representerade, men inspektörerna är så pressade både när det gäller tid och pengar.

Maria Starkhammar, läkare på Södersjukhuset, Stockholm
– Det är bra att man kan lyfta frågor kring astma och allergi och se på dem från olika håll, ur hälso-, miljö- och arbetsperspektiv. Sedan är det väldigt trevligt att träffa andra yrkeskategorier, det är en bra mix.
– Kombinationen av bra seminarier och att det är en mötesplats är det bästa med Allergistämman.

Sigmar B.Hauksson, ordförande Islands Astma- och allergiförbund
– Bäst var bredden på utbudet. Det är sällan man får så mycket samlad kunskap på en plats. Man förstår hur stort problemet är och hur många som lider av detta hälsovårdsproblem.
– Nytt för mig var att fästingar kan orsaka köttallergi. Det är ett problem vi inte har på Island. Det leder tankarna till den globala uppvärmningen som orsakar andra förändringar för astmatiker och allergiker. Hösnuvan har till exempel ökat på Island de senaste åren när det har blivit varmare.

Text Lena Granström

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php