En stolt tradition

Den 21 april slår Svenska Mässan i Göteborg upp portarna för den nionde Allergistämman. Den senaste i Linköping 2010 var en succé. Programmet var mycket uppskattat av deltagarna. I utvärderingarna framhölls den professionella organiseringen och den positiva stämningen. Uppgiften inför stämman 2012 är alltså att överträffa oss själva och så här långt i förberedelserna ser det faktiskt mycket positivt ut.
Programmet börjar ta form. Det spänner över allergiområdets hela bredd. Den som kommer till stämman kommer att få möjlighet att välja mellan seminarier inom områdena vård, hälsa livsstil och miljö. Årets stämma ser ut att bli särskilt matnyttigt för yrkesgrupper som arbetar praktiskt med allergiproblem inom olika samhällssektorer. För en vårdanställd inom primärvården eller en miljöinspektör hos kommunen blir Allergistämman en sällsynt möjlighet till vidareutbildning och inspiration i yrket. Också andra yrkesgrupper inom offentlig sektor bör kunna motivera deltagande i stämman som en kostnadseffektiv kompetensutvecklingsinsats.
Det stora intresset som landstinget i Västra Götaland, Göteborgs stad och allergiföreningarna i Västsverige redan visat för stämman är inspirerande. I förberedelserna av stämman knyts nya och gamla kontakter och byggs en struktur nyttig för framtida samverkan kring allergifrågorna inom regionen.
Vi är naturligtvis mycket stolta inom Astma- och Allergiförbundet över att vi lyckas föra traditionen med allergistämmor vidare. Vi hoppas dock att landstingets och kommunernas engagemang i Västsverige blir en signal och till stat och Regering. Det är inte rimligt att en ideell organisation ensam ska dra hela lasset på nationell nivå när det gäller att sprida kunskap kring några av de stora folksjukdomarna till samhället utanför den professionella vården.
Därför blir stämman också ett rop till Regeringen: Vi väntar på ett initiativ till en nationell strategi på allergiområdet!

Text Ingalill Bjöörn