Så räddar du inneluften

Med hjälp av luftrenare kan du komma till rätta med oönskade allergener i inomhusluften – som ett komplement när andra åtgärder inte räcker.

Luftrenare kan installeras i bostaden och på arbetsplatsen, de fångar in oönskade partiklar, dålig lukt och gaser. För många underlättar det vardagen, men Johanna Löf, ombudsman på Astma- och Allergiförbundet med ansvar för frågor som rör inomhusmiljön är dock noga med att påpeka att det endast är ett komplement när andra åtgärder inte räcker.
– Det är ingen lösning för att slippa städa, skrattar hon och berättar att hon ibland möter allt för högt ställda förväntningar på luftrenare.
Hon har till exempel många gånger fått frågan om dessa kan göra det möjligt för pälsdjursallergiker att bo tillsammans med husdjur.
– Jag har hört att det kan minska symptomen om djuret aldrig vistas i sovrummet samtidigt som luften renas där, men det är ju helt individuellt. Däremot kan en luftrenare tveklöst vara till hjälp under tiden man sanerar en lägenhet där det bott djur.

Bostadsanpassningsbidrag

Luftrenaren är också ett bra hjälpmedel för många som är allergiska mot pollen, reagerar på emissioner och gaser, och möjligen om man störs av grannars rök och matos (men då behövs ett kolfilter). Därför hoppas Johanna Löf på att kommunernas bostadsanpassningsbidrag i framtiden också ska gälla luftrenare.
– Det har varit trögt att få igenom luftförbättrande åtgärder när det gäller anpassningsbidraget, men nu kan man få en centraldammsugare installerad. Nästa steg hoppas jag blir luftrenare.

Bra på olika saker

Det är viktigt att tänka på att olika luftrenare är bra på olika saker. Därför har man på Astma- och Allergiförbundet tagit fram ett dokument med kriterier för rekommendation av luftrenare.
– Glädjande nog så känner många tillverkare till våra krav och accepterar dem, därmed har också luftreningen blivit bättre, berättar Jan Olson, marknadsansvarig vid Astma- och Allergiförbundet.

Placering viktigt

Han påpekar att det är viktigt att veta var luftrenaren ska stå. Vanligtvis placeras den i sovrummet eftersom det är där man i allmänhet tillbringar mest tid. Men ska den användas i yrkeslivet, till exempel på ett kontor, ska man vara medveten om att friskluftsflödet ska vara fyra gånger större än i ett bostadsrum. Det spelar också roll hur stort rummet är.
– Det är lite av en villfarelse att en luftrenare renar hela bostaden. Det här är ganska små apparater som inte täcker en hel lägenhets behov, berättar Jan Olson och understryker att det inte heller är samma sorts miljö i alla rum.

Ljudet

Det är viktigt att kontrollera ljudnivån. Störs man av ljudet är risken stor att man stänger av den och därmed har gjort en onödig investering. En annan mycket viktig aspekt för användaren är hur lätt luftrenaren är att underhålla och sköta. För att en luftrenare ska bli godkänd av Astma- och Allergiförbundet ska tillverkaren dessutom kunna garantera att det finns tillgång till utbytesfilter under en femårsperiod efter det att apparaten tagits ur produktion, det får heller inte förekomma nickel på några ytor som kan tänkas vidröras.

Vissa är diskvalificerade

Vissa luftrenare på marknaden är diskvalificerade redan från början. Till exempel sådana som använder sig av jonisering. Anledningen är att de oönskade partiklarna inte fastnar i ett filter utan ramlar ned fritt i rummet för att sedan städas upp.
– Köper man Svalanmärkta produkter vet man att hänsyn har tagits till våra medlemmars behov, säger Jan Olson.
Hos Astma- och Allergiförbundets länsförening i Stockholm erbjuder man möjligheten att låna en luftrenare under en månad.
– Det är för att man ska kunna få prova om det hjälper, berättar Katarina Larsson, som är föreningens ekonomisekreterare och som har lång erfarenhet av den här sortens medlemsservice. Redan för 23 år sedan då hon började på länsföreningen fanns denna möjlighet.
– Utvecklingen har verkligen gått framåt, ändå kan man inte säga att det hjälper alla. Vissa som provat märker ingen skillnad alls. De kostar omkring 3500 kronor, så det är bra att man vet om det fungerar innan man köper en.

Expertens utlåtande

Lars Kyrklund är teknisk granskare och konsult åt Astma- och Allergiförbundet och har varit med om att ta fram förbundets kriterier för luftrenare. Han understryker att det kan vara svårt för vanliga konsumenter att hitta rätt i jakten på så ren och frisk luft som möjligt.
Den första åtgärden är alltid att kontrollera ventilationen i ditt hem. Det kan man göra med hjälp av det lagstadgade instrumentet OVK (obligatorisk ventilationskontroll).
– Men vi har ingen tradition av att rena luft inomhus, inte på samma sätt som i Asien eller USA. Där är det inte alls ovanligt att man installerar luftrenare för att komma till bukt med till exempel sot och avgaser.

Lars Kyrklund menar att detta ger följder också för dem som jobbar med ventilation och luftflöden. Man är helt enkelt inte van att tänka i termer av luftrening ur ett astmatiskt eller allergiskt perspektiv.
– En rätt använd luftrenare kan göra luften 70 till 90 procent renare, förklarar han och påpekar att det är en stor skillnad för de flesta.
Men för att en luftrenare ska kunna få full effekt på inomhusmiljön krävs att den är rätt placerad.
– Den bör stå fritt så att den verkligen kan göra jobbet och sprida den renade luften. Man bör också ställa den så långt in som möjligt i ett rum, förklarar han.
Den största effekten har luftrenare på partiklar så som pollen, pälsdjursallergener, kvalster, sot och avgaser. Även om de kan ha en viss effekt på lukt också.
Luftrenare är i allmänhet lätta att hantera. Lars Kyrklund jämför dem med en kaffebryggare.
– Kan man byta filter och rengöra en sådan klarar man av en luftrenare också, det handlar bara om att följa instruktionerna noga.

Text Ammica Wennström

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php