Så mår människor med matallergi

Den europeiska astma- och allergiorganisationen, EFA, har sammanställt en rapport om situationen för människor med matallergier. Den bygger på undersökningar från hela Europa samt på enkäter och intervjuer med både nationella medlemsorganisationer i EFA och personer med matallergier i medlemsländerna.

– Vi har aldrig haft en sådan välgjord sammanfattande forskningsstudie om hur personer med matallergier i Europa verkligen har det, även om vi anade det mesta redan tidigare, säger Rikard Åsgård, intressepolitisk handläggare på Astma och Allergiförbundet, en av de personer som lämnat uppgifter från Sverige. Vi kommer att kunna hänvisa till resultaten i rapporten i vårt påverkansarbete, vilka problem som finns och förslag på vad som kan förbättras.

Några av problemen som framkom:

  • Personer med många/svåra matallergier litar inte på informationen de får om innehållet av allergener i mat, muntligt eller skriftligt.
  • En överanvändning av märkningen ”kan innehålla spår av…” eller ”kan innehålla…”.
  • Oro för att släppa iväg barnen till skolan. Runt 20 procent av matallergireaktioner hos barn sker i skolan och kunskapsnivån hos skolpersonal är oftast för låg.
  • Mobbing av barn med matallergier.

Läs mer och ta del av hela rapporten här.

Text Lena Granström Foto EFA