Så blir läkarbesöket lyckat

Känner du dig stressad och nervös när du sitter där hos doktorn? Tiden är begränsad, du vill få fram det du har att berätta och du vill förstå allt som doktorn säger. Då är det bra att vara väl förberedd.

Hur kan jag förbereda mig på bästa sätt inför läkarbesöket? Den frågan får Eva-Maria Dufva, vårdombudsman på Astma- och Allergiförbundet, då och då av medlemmar.
– Jag brukar svara att det är bra att skriva ned sina frågor i förväg. Då vet man att man inte glömmer bort något. Man kan också skriva ner sin sjukdomshistoria, som doktorn nästan alltid frågar om. När det gäller allergi kan det till exempel vara vid vilka tillfällen reaktioner brukar dyka upp.
– Våga fråga om du inte förstår, det finns inga dumma frågor. Om du redan tar medicin så se till att ni tar upp om den har bra effekt eller inte. Hjälper till exempel astmamedicinen även när du anstränger dig extra mycket? Astman ska inte vara ett hinder, alla ska kunna idrotta.
– Om du inte känner att du fått tillräcklig information innan besöket så ring och fråga. Det kan till exempel gälla om man ska ta sin dagliga medicin inför en provtagning eller undersökning.

Hjälp för minnet

Ta gärna med dig någon som kan hjälpa till att förstå och komma ihåg vad doktorn sagt. Du kan också be om att få ett skriftligt behandlingsschema. Det är särskilt bra om du ska informera vidare, till exempel om ditt barns allergi till förskola eller skola.
– Om du har svårt att förstå eller tala svenska kan du be att få hjälp av en tolk. Det gäller också om du är döv, dövblind eller hörselskadad.
– Läkarna har ofta väldigt begränsad tid för varje patientbesök. Om du känner att du inte hunnit med att ta upp allt när doktorn signalerar att tiden är slut så be att få en ny tid. Ibland kan det räcka med att då träffa en sköterska, men i vissa fall kan det behövas en ny läkartid.

Bra handbok

Socialstyrelsen har gett ut en patienthandbok som heter Min guide till säker vård. Den tar upp hur man själv kan medverka till att få en säker vård, bland annat hur man förbereder sig inför kontakter med vården. Den understryker hur viktigt det är att mötet mellan dig som patient och vårdpersonalen blir bra.
I boken finns en rad exempel på frågor som du kan ställa i olika situationer. Den redogör också för vilka lagar och regler som gäller inom sjukvården och tipsar om bra informationskällor. En av de viktigaste är webbplatsen www.1177.se där du kan få råd om vård dygnet runt.
Ett eget exemplar av handboken Min guide till säker vård (artikelnummer 2011-1-6) kan beställas från Socialstyrelsens beställningsservice, 120 88 Stockholm, på webbplatsen www.socialstyrelsen.se/publikationer, eller via e-post: socialstyrelsen@strd.se. På webbplatsen finns den även att ladda ner i pdf-format eller som e-bok.

Text Lena Granström