Rökfritt i fler utemiljöer

Entréer, lekplatser och perronger ska bli rökfria, föreslår regeringens utredare. – Vi är väldigt nöjda, säger Astma- och Allergiförbundets ordförande Maritha Sedvallson.

Regeringens utredare Göran Lundahl har presenterat ett tilläggsdirektiv om genomförandet av EU:s tobakslagstiftning. Utredningen föreslår att rökförbud ska gälla i ett antal offentliga utomhusmiljöer och omfatta både tobaksrökning och e-cigaretter.
– Vi är mycket glada att regeringens utredare nu föreslår att rökfritt införs även i ett flertal offentliga utomhusmiljöer, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.
– Entréer till offentliga byggnader, tågperronger och busshållplatser, uteserveringar, lekplatser, sportanläggningar och arenor utomhus föreslås nu bli rökfria. Det minskar risken att ofrivilligt utsättas för passiv rökning och ökar tillgängligheten för dem som annars riskerar bli sjuka av andras tobaksrök eller ånga från e-cigaretter.
Astma- och Allergiförbundet har i många år arbetat för att tobakslagen även ska gälla offentliga utomhusmiljöer. Förbundet har särskilt uppmärksammat behovet av att införa rökfritt på uteserveringar.
Den aktuella utredningen har nu analyserat behovet av begränsning av tobaksrökning och användningen av vissa tobaksrelaterade produkter (bland annat e-cigaretter) på vissa allmänna platser utomhus. Förutom rökfria miljöer har utredaren haft i uppdrag att utreda exponeringsförbud för tobaksprodukter och neutrala tobaksförpackningar.
– Vi är väldigt nöjda med att vårt arbete har gett resultat. Det är speciellt glädjande att så många miljöer där barn och unga vistas berörs i förslaget. Det är bra att regeringen har en helhetssyn på tobaksprevention och föreslår ett flertal samlade åtgärder för att nå målet om ett Rökfritt Sverige 2025, säger Maritha Sedvallson.