Rökförbud befrämjar hälsan

Forskning visar att fler rökfria miljöer betyder att färre barn behöver vårdas för astma.

Många tycker att det är obehagligt att utsättas för passiv rökning, men för människor med astma och för foster och små barn kan det vara rent hälsofarligt. Astma- och Allergiförbundet har länge arbetat för att utvidga dagens rökförbud till att gälla fler platser. Nu har det kommit fram ytterligare stöd i forskningen för den ståndpunkten.
En metaanalys som vägt samman resultat från elva studier i Nordamerika och Europa visar att andelen för tidigt födda barn och antalet barn som tvingats besöka sjukhus på grund av astma minskat med i genomsnitt 10 procent efter att olika regleringar mot rökning införts. Ju mer långtgående regleringen var, desto större blev hälsovinsten för foster och små barn, rapporterar forskarna.
Tillsammans med hälsofördelarna det medför för aktivt och passivt rökande vuxna är dessa resultat ett starkt stöd för WHO:s rekommendation att skapa rökfria miljöer, menar forskarna.
–– En prioriterad miljö är uteserveringar, säger Marie-Louise Luther, ombudsman på Astma- och Allergiförbundet.