Politiker uppvaktades på astmadagen

Kampanjen #ettskeppkommerlastat (med min astma) genomfördes i samband med internationella astmadagen i maj år tillsammans med Unga Allergiker.

Inför dagen gjordes en insamling av gamla astmainhalatorer för att uppmärksamma behovet av jämlik och fungerande astmavård. Kampanjen fick stort gehör, sammanlagt kom det in hela 562 astmainhalatorer.
På astmadagen visades inhalatorerna upp vid ett möte med socialminister Lena Hallengren tillsammans med krav på förbättringsåtgärder för astmavården. Även Region Stockholm fick ett besök för att diskutera hur de arbetar med astma- och allergifrågor.
Trots att astma är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige får inte alla den vård de behöver. År 2018 genomförde Socialstyrelsen en utvärdering av astmavården utifrån de nationella riktlinjerna som kom 2015. Utvärderingen visar stora brister, där mindre än hälften av astma- och KOL-patienterna får en skriftlig behandlingsplan i primärvården. Det finns även en stor underdiagnostik av astma. Bristerna i vården leder till att många personer med astma inte får en så effektiv behandling som de skulle behöva för att må bra. Astma- och Allergiförbundet och Unga Allergiker kräver att alla med astma ska få rätt diagnos, tillgång till patientutbildning och bättre uppföljning.

Text Lena Granström Foto Catherine Lavér