Piller mot gluten väcker många frågor

Kapseln Gluten Go säljs på apotek som ett hjälpmedel för personer som tycker sig vara känsliga mot gluten. Enligt återförsäljaren är preparatet inte lämpligt för personer med celiaki – ändå är det många som tror det.

Den lilla kapseln har under våren fått stor uppmärksamhet i bloggar och i Facebooks celiakigrupper. Med hjälp av tre matspjälkningsenzym ska kapseln kunna bryta ner gluten i kroppen. Det har fått många att undra om den verkligen fungerar och om den i så fall kan användas som ett läkemedel mot celiaki. I marknadsföringen beskrivs dock Gluten Go som ett kosttillskott som speciellt lämpar sig för personer som är så kallat glutenkänsliga, men däremot inte för personer med just celiaki.

Andra enzymer testas

Nyligen presenterades en studie gjord av svenska forskare vid Örebro universitet, där ett liknande piller testats på människor med upplevd glutenkänslighet. Enligt Julia König, en av forskarna bakom studien, är det enzym som testats där mer effektivt än andra preparat som nu finns på den svenska marknaden.
– Vi har testat det här enzymet och sett hur effektivt det bryter ner gluten i magen. De flesta andra enzym som finns att köpa har inte testats på det sättet. Dels är PH-värdet i magen för lågt för att de ska vara aktiva och dels är det inte säkert att de överlever där, eftersom de först kan brytas ner av dem enzym vi själva har i kroppen, säger hon.

För celiaki i framtiden

Men inte heller det enzym som de svenska forskarna testat är lämpligt för personer med celiaki, enligt Julia König. Det beror på att man ännu inte testat om det även minskar symtomen och skadorna på tarmslemhinnan. Därför är målgruppen framför allt personer som uppger sig vara glutenkänsliga, även om detta är en omdiskuterad diagnos där det är oklart hur många som verkligen är känsliga mot gluten och hur många som reagerar mot andra delar av vetet.
Dessutom skulle preparatet kunna lindra vissa symtom hos glutenintoleranta som får i sig gluten av misstag, till exempel på en restaurang.
– Men förhoppningen att människor med celiaki i framtiden ska kunna äta åtminstone lite gluten utan några skador eller symtom alls tack vare preparatet, när det har testats mer, säger hon.
Julia König och hennes forskarkollegor hoppas att enzymet ska finnas ute på marknaden inom ett år.

 

Text Zandra Zernell Foto Colourbox