Patienter med svår astma träffar sällan läkare


En ny studie från Karolinska Institutet visar att varannan patient med svår astma har en okontrollerad sjukdom. Trots detta hade endast en av fem patienter med svår astma kontakt med en specialistläkare – och bara var tredje hade kontakt med primärvården under det senaste året.

Av studien framgår vidare att patienter som lider av en både svår och okontrollerad astma, har dubbelt så hög risk att drabbas av akuta försämringsperioder. På sikt är detta associerat med försämrad lungfunktion och ökad dödlighet.

Efterlyser mer stöd

Studien visar även att mer än var tionde patient med svår astma inte hämtade ut sina föreskrivna inhalationssteroider. Forskarna vet inte varför, men tror att otillräckliga behandlingssvar kan vara en orsak.
Forskarnas slutsats är att patienter med svår astma måste erbjudas ett bättre stöd i sin sjukdom, både när det gäller möjligheten att få träffa en specialist regelbundet och att få hjälp med en skräddarsydd behandling.
Enligt nationella riktlinjer ska patienter med svår astma behandlas av en specialist, men verkligheten ser alltså annorlunda ut, konstaterar forskarna.

Över 18 000 deltagare

Drygt 18 500 svenskar över 18 år med astma ingick i studien som förkortas PACEHR (Prevalence and management of severe asthma in primary care: An observational cohort study in Sweden). Majoriteten hade en lindrig till medelsvår astma (95,8 procent) medan 4,2 procent hade svår astma.
Kjell Larsson, professor emeritus vid Karolinska Institutet, har lett studien, vars resultat nyligen publicerades i Respiratory Research. PACEHR är den största svenska observationsstudie inom astma som publicerats.
Syftet med studien var att beskriva förekomst, samsjuklighet, dödlighet och behandling av svår astma.

Text Barbro Falk Foto Colourbox