Ökad risk för astma när nikotin slår av och på gener

Om din mormor rökte när hon väntade din mamma ökar din risk att få astma. Den ökade risken är 20 procent – oavsett om din egen mamma rökt eller inte. Detta framgår av forskning från Umeå universitet som också visar att farmoderns rökvanor inte påverkar astmarisken.

Att kvinnor som röker under graviditeten oftare får barn med astma och luftvägsproblem är känt sedan tidigare – och det är framför allt nikotinet som knyts till de skadliga följderna.
Vad forskarna i Umeå nu gjort är att undersöka om rökning under graviditeten också kan orsaka astma hos barnbarnen – det vill säga ytterligare en generation senare. I forskningen har man fokuserat på de så kallade epigenetiska mekanismerna.

Slår på och av gener

Epigenetik är ett förhållandevis nytt forskningsområde. Det handlar om att vissa faktorer i miljön, till exempel tobaksrök, kan påverka generna och programmera om dem – det vill säga slå på eller av dem. Fostertiden beskrivs som ett epigenetiskt ”öppet fönster” med ökad känslighet för olika gifter.
De epigenetiska förändringarna kan också ”ärvas”, visar studier på dräktiga råttor. Där har man kunnat se att nikotin gett förändringar som överförts till tre generationer och som ökat risken för astmaliknande lungförändringar.

Förmedlas via döttrarna

Umeåforskarnas resultat pekar nu på att samma mekanismer även gäller för människor. Detta skulle förklara varför astmaförekomsten bland barn är fortsatt hög, trots att allt färre kvinnor röker under graviditeten. Med andra ord påverkar mormödrarnas rökvanor för länge sedan dagens unga över generationsgränserna.
Forskningen visar också att det inte finns någon motsvarande effekt om det i stället är farmor som rökt under graviditeten. Det tyder på att den ökade astmarisken förmedlas via döttrarna och inte via sönerna.
I sin forskning har man utgått från data från olika register. I en studie tittade man på mormödrar till cirka 66 000 barnbarn födda mellan 1996 och 2010. I en andra studie – där man även inkluderade farmödrarna – ingick drygt 10 000 barn födda efter 2005. Resultaten är publicerad i juninumret av den vetenskapliga tidskriften Pediatric Allergy and Immunology.

Text Barbro Falk Foto Colourbox