Nya rön och råd

Det är spännande tider på allergiområdet just nu. Gamla sanningar ifrågasätts och de vanliga råden gäller inte längre. Nya rön säger att det kanske är bra att då och då utsätta sig för lite av det man är allergisk emot. Det verkar inte vara så att man därmed riskerar att förvärra sin sjukdom längre fram.
Fast för dem som blir allvarligt sjuka av sin astma eller allergi är det förstås fortfarande helt nödvändigt att undvika det man inte tål. Det måste man också få omgivningens förståelse för.
Den här skillnaden kan vara svår att förklara. En barn- och en vuxenallergolog gör ett försök i det här numret av Allergia.
I detta nummer inleder vi också en ny serie där vi beskriver hur olika mediciner fungerar. Så här i pollentider börjar vi med en aktuell läkemedelsgrupp, antihistaminer. Vad du har att
vänta dig för olika slags frömjöl i luften kan du se i pollenkalendern på sidan 7. Prosit!

Text Lena Granström