Nya regler för märkning av livsmedel

Från och med den 13 december gäller nya märkningsregler för livsmedel inom hela EU. Reglerna påverkar alla som har någon form av matallergi.

Den stora nyheten är att alla som serverar oförpackad mat, som till exempel restauranger och caféer, måste kunna redogöra för de ingredienser som finns på den lista med 14 allergen som EU beslutat om. Lagen innebär som tidigare att färdigförpackad mat ska ha information om allt innehåll i maten. De 14 allergenen på EU:s lista, de allergen som oftast leder till anafylaxi, ska skrivas ut i fet stil i ingrediensförteckningen.
–– Den nya märkningen innebär förbättringar för många som har matallergi. Det kommer att bli lättare för fler att gå ut och äta. Det blir också lättare att se vilka av de vanligaste allergenen som finns i färdigförpackad mat eftersom de ska skrivas ut i fet stil, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.
I Europa är 17 miljoner människor allergiska mot mat i någon form, med allt från lindriga reaktioner till svårare reaktioner i form av allergichock (anafylaxi). En tydlig märkning och att få klart besked om vad maten innehåller kan innebära skillnaden mellan liv och död.
–– Astma- och Allergiförbundet hoppas dock att restaurangerna ska gå ett steg längre och skapa rutiner för att informera gästerna om allt som finns i maten, inte enbart de 14 vanligaste allergenen, säger Maritha Sedvallson.
Från och med den 13 december måste restaurangerna uppfylla detta, det duger inte att skylla på att man inte vet. Den som stöter på problem kan kontakta Hälso- och miljöförvaltningen i kommunen, de har till uppgift att kontrollera att restaurangerna följer lagen.
De 14 allergen som restauranger/caféer ska ha koll på och andra förbättringar i den nya lagen hittar du på Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se.
Astma- och Allergiförbundet kommer att noga följa implementeringen av den nya lagstiftningen. Om det visar sig att den nya lagstiftningen leder till missförstånd kommer förbundet att kräva en skärpning av lagen.