Ny region bildad i södra Sverige

I november bildades den femte regionföreningen inom Astma- och Allergiförbundet; Astma- och allergidistrikt Syd. Det var länsföreningarna i Halland, Blekinge, Kronoberg och Skåne som gick samman.

Vid ett möte i Lund i november beslöt de fyra länsföreningarna att tillsammans bli en regionförening som geografiskt motsvarar den södra sjukvårdsregionen. En styrelse på sex personer utsågs, en av dem är Mia Olsson från Ängelholm.
– Jag har suttit i styrelsen i Ängelholmsföreningen i tio år. Det var en av eldsjälarna i föreningen, kassören Lilly Jonsson, som fick mig att gå med. Jag har två barn, numera 21 och 17 år, med celiaki och en sambo med astma. Själv är jag gräs- och björkpollenallergiker.
Nu när en annan av eldsjälarna, Ann-Margret Andersson, valt att avsäga sig omval efter många års troget och mycket engagerat arbete har Mia Olsson lite motvilligt accepterat att låta sig nomineras till ordförandeposten i Ängelholm.
– Ann-Margret och Lilly, som också valt att stiga åt sidan vid nästa årsmöte, har betytt så mycket för föreningen och besitter så mycket kunskap att det blir svårt att fylla deras skor. Men de har lovat att stötta om jag behöver.

Starkare påverkansarbete

En fråga som bland andra Ann-Margret Andersson varit med och propagerat för är nu realiserad, en regionförening i södra Sverige. Mia Olsson berättar om den nya föreningens målsättningar.
– Vi ska arbeta för att öka förståelsen för allergisjukdomarna i samhället, för en jämlik allergivård och stötta lokalföreningarna. Genom att slå oss ihop till en större enhet kan vi stärka vårt påverkansarbete.
– När det uppstår problem för våra grupper, till exempel med rökning, parfym eller hundar, beror det inte på illvilja från människor utan på att de inte förstår hur deras beteende orsakar sjukdom hos personer med astma, allergi och överkänslighet. Vi vill öppna ögonen om det på ett trevligt sätt, utan att ropa på förbud och gnälla.

Nyanställd ombudsman

Astma- och allergidistrikt syd omfattar i nuläget ett tjugotal lokalföreningar, men man hoppas väcka liv i några nedlagda föreningar.
– Vi kan bygga upp något attraktivt för medlemmarna. Lokalföreningarnas engagerade personer med mycket erfarenhet är en tillgång.
Sedan tidigare har Blekingeföreningen en anställd kanslist, Lena Carlsson. Genom bildandet av en regionförening har det också blivit möjligt att anställa en ombudsman, Cecilia Tingstedt i Växjö:
– Jag ser fram emot att få arbeta med de frågor jag brinner för som allra mest. Att alla har rätt till en jämlik, kvalitativ allergivård, att öka förståelsen för hur det är att leva med allergier och hur omgivningen kan underlätta för oss med allergisjukdomar. Att alla barn ska ha rätt till en tillgänglig skola som inte påverkar deras sjukdomsbild negativt. De ska aldrig behöva känna sig utanför på grund av sina allergier. Jag vill vara med och påverka allergikers vardag till det bättre, öka livskvaliteten.

Text Lena Granström Foto Jan Orvegård