Nanoteknik används i kampen mot allergi

Nanopartiklar kan användas för att förebygga svåra reaktioner vid matallergi och även ge långvarig lindring. Det hoppas forskare vid amerikanska University of California. Forskningsresultaten publicerades nyligen i en artikel i den vetenskapliga tidskriften ACS Nano.

Den amerikanska forskargruppen har utvecklat en metod som ”blockerar” immunsystemet från att reagera på ett allergen. Metoden har ännu inte prövats på människor utan enbart i laboratoriemiljö på möss med allergi mot äggprotein.

Aktiverar T-celler

För att kunna blockera immunsystemet använder forskarna nanopartiklar – partiklar som är så små att de utan besvär kan passera in i kroppens celler. Med hjälp av dessa nanopartiklar transporterar forskarna in allergen – i det här fallet äggprotein – till specifika celler inne i levern.

I andra organ skulle dessa äggproteiner utlösa en allergisk reaktion – men inte i levern. Detta organ har nämligen en förmåga att stänga av det allergiska svaret med hjälp av reglerande T-celler, som är en typ av vita blodkroppar som spelar en viktig roll i kroppens immunförsvar.

Det är denna mekanism hos levern som forskarna aktiverar genom att skicka in nanopartiklar med äggprotein. T-cellerna cirkulerar sedan runt i kroppen och blockerar de allergiska reaktionerna.

Slapp allvarlig allergi

I samband med försöken fick de allergiska mössen injektioner med nanopartiklar innehållande äggprotein vid två tillfällen. När mössen några veckor senare utsattes för äggprotein via intag eller inandning, kunde forskarna se en dramatisk minskning av livshotande allergiska reaktioner.

Forskarnas långsiktiga mål är att kunna utnyttja levern för att omprogrammera kroppens immunförsvar permanent, för att på så sätt uppnå en bestående lindring vid matallergi.

Enligt forskarna kan teknologin också vara intressant för behandling av andra allergier eller autoimmuna sjukdomar som reumatism och typ 1-diabetes.

Transplantation gav idén

Idén att fokusera på levern kom från en observation som gjorts vid organtransplantation. I samband med en njurtransplantation behövs mycket läkemedel för att förhindra avstötning. Men om både en njure och en lever transplanteras samtidigt, behövs betydligt mindre sådan medicin eftersom levern skyddar njuren från avstötning via produktion av T-celler.

Text Barbro Falk Foto Colourbox