Namninsamlingen överlämnad

Den 6 maj lämnade Astma- och Allergiförbundet in uppropet #mätpollen till regeringen vid en uppvaktning på miljödepartementet. Över 6000 personer vill med sina underskrifter att regeringen ska ta ett ansvar för finansiering och samordning i hela landet.
Det är ett stort engagemang i landet om att mäta pollen och många lokala företrädare har varit i media och kommenterat.
– Det stora engagemanget visar att pollenmätningarna är viktiga för den tredjedel av befolkningen som lever med pollenallergi och som använder prognoserna för att planera sin vardag och sin medicinering, säger ordförande Maritha Sedvallson.

Halv vinst för pollenallergiker

Region Västerbotten har meddelat att de tillfälligt återupptar pollenmätningarna i regionen under 2021. Detta tack vare ett nytt avtal med Göteborgs Universitet som ska analysera pollenhalterna.
Även Norrbotten ska nu få tillbaka mätningarna. Tanken är att de nya mätningarna ska göras på tre orter; Piteå, Boden och Arvidsjaur, istället för som tidigare med bara en mätpunkt i länet.
Det är förstås glädjande, men det är inga långsiktiga lösningar och fortfarande är andra regioners mätningar i fara.
– Regeringen kliva in och ge ansvaret för pollenmätningarna till en statlig huvudman som får uppdrag och finansiering att samordna driften nationellt. Att få förutsättning att medicinera rätt ska inte bero på var i landet du bor, säger generalsekreterare Kristina Ljungros.

Högt anseende

Astma- och Allergiförbundet har ett fortsatt gott anseende i allmänhetens ögon. För andra gången har förbundet varit med i Kantar Sifos rankning av organisationer utifrån anseende. I år hamnade förbundet på en tredjeplats av 40, starkast av alla deltagande patientorganisationer. På första respektive andra plats hamnade Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningen.
– Jag tolkar det som ett kvitto på att vi har stor betydelse för många människor och att vi syns och hörs med våra viktiga frågor, säger kommunikations- och marknadschefen Helena Färnsten.

Framgång för patienters delaktighet

Organisationen Funktionsrätt Sverige har startat ett utbildningsprojekt om patientdelaktighet. Syftet är att utbilda patienter för att kunna föra dialog med industrin, akademin och myndigheter på nationell och europeisk nivå. Projektet ska öka patienters kunskap om och engagemang inom läkemedelsutveckling och behandling, medicinteknik och hälsoekonomiska prövningar. Projektet finns redan i 22 europeiska länder.
Astma- och Allergiförbundet är ett av 46 medlemsförbund som har engagerat sig i den här frågan inom samarbetsorganisationen.
– Projektet Eupati handlar om patientens involvering och engagemang i läkemedelsutveckling och forskning om läkemedel. Där är patientens röst och inflytande mycket viktigt då det är patienten som är brukaren av läkemedel, som bäst känner till behoven och även hur man kan väga risk mot nytta utan att andra aspekter än individens bästa tar över, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.
–Jag hoppas att många inom förbundet ska visa intresse för utbildningen.

Samarbete med ventilationsföretag

Astma- och Allergiförbundet har inlett samarbete med Airteam, ett företag som arbetar med klimat- och ventilationslösningar. Syftet är att utbyta kunskaper och erfarenheter samt bedriva opinionsbildning för bättre luft och ett allergiprogram med likvärdiga, nationella riktlinjer. I detta avseende ligger flera andra länder långt före Sverige, till exempel Finland och Danmark.
Många människor befinner sig dagligen i utrymmen med undermålig ventilation. Det går inte bara ut över individers hälsa och välmående – utan påverkar även hur man presterar i vardagen. Dålig ventilation påverkar vår kognitiva förmåga negativt. Detta gäller inte minst i skolan, Sveriges största arbetsplats när det gäller antalet elever och personal.
Tillsammans ska Astma- och Allergiförbundet och Airteam jobba till förmån för alla människor som dagligen brottas med dessa problem.
–  Vi ser fram emot samarbetet med Airteam. Vi har båda frågan om ren luft på vår agenda, även om vi till vardags arbetar inom olika fält. Och det är just det som är annorlunda och spännande. Personer med astma och allergier är extra känsliga för luftföroreningar, och detta leder varje år till många akuta astmarelaterade besök på sjukhus. Stödet från Airteam är välkommet i vårt arbete med att driva frågorna kring bättre luft i till exempel skolor och på arbetsplatser, säger Helena Färnsten, kommunikations- och marknadschef på Astma- och Allergiförbundet.

Nytt ansvarsområde

Annika Almgren har anställts som nationellt ansvarig för Astma- och Allergiförbundets produktmärkning Asthma Allergy Nordic. Hon kommer att ansvara för bland annat strategi och utveckling, marknadsföring, leverantörskontakter, samordning internt och för förhandlingar med Norge och Danmark. Annika var projektledare för den hyllade digitala konferensen Allergilyftet i mars.

Politiskt program om luft

Frisk luft är viktigt för alla, men särskilt för dem som har astma, allergi eller annan överkänslighet. Varje år beräknas 7600 personer dö i förtid till följd av hälsofarlig utomhusluft. Beräkningar visar bland annat att luftföroreningar orsakar uppåt 1200 akuta astmarelaterade besök på sjukhus per år. Förbundsstyrelsen har antagit ett politiskt program om luft med fokus på uteluften. I programmet föreslås fyra prioriterade områden för frisk luft:

  • Höjda krav på luftkvaliteten.
  • Stadsplanering med barn i fokus.
  • Förbättrade luftkvalitetsmätningar och informationsinsatser.
  • Säkrade pollenmätningar.

Föreningskonferensen

Drygt 60 representanter från lokal- och regionföreningarna deltog i en digital föreningskonferens den 8–9 maj. På lördagen genomfördes tre parallella, valbara workshops om förbundets prioriterade frågor vård, luft och mat, och dessutom ett samtal mellan generalsekreterare Kristina Ljungros och Suzanne Åkerlund, erfaren föreningsmänniska och kommunalråd, om hur man når framgång i politiskt påverkansarbete.
På söndagen fick deltagarna lyssna på fler inspirerande personer, Anton Schoug om hur man kan öka engagemang i föreningar och Anna Iwarsson om Friskis & Svettis framgångssaga.
Man fick också stora möjligheter att prata med varandra i de digitala grupprum som tekniken gör det möjligt att dela upp deltagarna i.

För forskare

Astma- och Allergiförbundets forskningsfond delar årligen ut forskningsanslag till vetenskaplig forskning om astma, allergi, eksem och annan överkänslighet. Ansökningar från alla vetenskapsområden är välkomna förutsatt att projektet syftar till att höja livskvaliteten för människor med allergiska sjukdomar. Ansökningsperioden är den 8 juli–16 september.
Forskningsfonden har också en särskild bidragsform för forskningsrelaterade projekt där man kan söka året om. Bidragen är avsedda bland annat för att arrangera vetenskapliga föreläsningar, pilotstudier, examensarbeten med mera.
Mer information finns här.

Aktiviteter på astmadagen

På den internationella astmadagen den 5 maj arrangerade förbundet två välbesökta webbinarier. Ett för vårdpersonal om de små andningsvägarnas betydelse, och ett öppet, tillsammans med Unga Allergiker, om barn, träning och astma. 
Tre nya artiklar publicerades på forskningssidan på förbundets webbplats och dessa spreds i olika kanaler och till media.

Södergårdens vänner

Hur mycket hinner fem personer med på fyra dagar? Väldigt mycket, om de personerna är de engagerade vännerna till medlemsgården Södergården Åre. Det lagades, rengjordes, kompletterades, byttes ut, rensades, monterades och sorterades.
– De är så värdefulla för mig som jobbar ensam mesta tiden, att se gården och vad som måste göras. Ni vet, man blir lätt hemmablind, säger platschefen Eva Björklund. Jag är så tacksam och glad för deras stöd.

Tre kvinnor och två män framför Galleri Södergården

Eva Johansson, Nils Brickarp, Poul Nielsen, Ewa Björck och Zinita Lundin. Foto: Eva Björklund