Mycket svår astma –– sällsynt hos de minsta

På Sachsska barnsjukhusets allergimottagning vid Södersjukhuset (SöS) i Stockholm har antalet inlagda barn med svår astma minskat något de senare åren.

Per Thunqvist har behandlat barn med svår astma i över 15 år. I början av hans tid på sjukhuset såg han fler barn på avdelningarna som behövde vara inlagda för svår astma än vad han gör i dag.
– Det är min upplevelse, att i dag behöver de små barnen inte vara inlagda utan responderar bra på den medicineringen och hjälpen de får i hemmet eller vid ett besök här på sjukhuset, säger han.

En av orsakerna kan vara att arbetssättet runt barn med astma har förändrats till det bättre när symptomen utreds. Vid mycket små barn, som har problem med andningen så är det i första hand föräldrarna som får beskriva hur barnet mår och reagerar.
– Där är vi väldigt lyhörda. Det gäller att ställa många frågor om situationen runt om. Ibland kan det t.ex. vara så enkelt som att det här barnet exponeras för ett pälsdjur i sin närmiljö, när det inte ska vara pälsdjur i närmiljön. Vi försöker se till hela levnadssituationen när vi gör oss en bild av hur barnet har blivit sjukt, säger Per Thunqvist.

Bättre och mer effektiva

En annan orsak kan vara att forskningen har gett bättre och mer effektiva mediciner som fungerar i hemmet.
Vid andningssvårigheter på mycket små barn som kommer in akut så börjar en läkare alltid med att utesluta att det kan vara något fel på lungorna som måste åtgärdas direkt. Det kan handla om symptom som beter sig som astma, men som orsakas av något annat. Om det visar sig att det rör sig av någon form av astmasymptom, så arbetar vårdpersonalen därifrån vidare med att fastställa vilken typ av astmabesvär det rör sig om.
– På bebisar är det i princip omöjligt att veta om det är en astmaform som kommer att innebära svåra problem längre fram. Vi kan bara se de aktuella symptomen, och det krävs en längre historik av symptom på ett litet barn för att vi säkert ska kunna ställa en diagnos.

Trånga luftrör

Per Thunqvist förklarar att det ofta visar sig vara lättare astmasymptom på små barn, snarare än kronisk astma.
– Små barn har trånga luftrör, och därför kan det täppa till vid t.ex. förkylning. Det gäller ca 30-40 % av alla spädbarn, men det ska egentligen inte förknippas med kronisk astma, även om symptomen uppför sig likadant. Vi uppskattar att ca 7-8 % av barnen i Sverige har astma. Av de barnen är det sedan bara 5 % som har svår och kronisk astma.
Av de barn som haft problem med t.ex. förkylningsastma under åldern 1-2 år, är ca 70 % friska från sin astma vid 6 års ålder.

Trots att astma för små barn kan vara väldigt besvärligt, så vill Per Thunqvist understryka att det sällan blir farligt för ett barn.
– Det kan vara fruktansvärt jobbigt. Men riktigt farligt, så att barnet riskerar att dö eller få allvarliga men, det förekommer i princip inte av enbart astma. I de få fallen då astman har blivit farlig så har det varit i kombination med en allvarlig födsloämnesallergi.
På allergimottagningen finns ett helt team som jobbar tillsammans runt det sjuka barnet. Sköterskor, läkare och tillgång till kurator för de barn och familjer som behöver.
– Alltid när det handlar om barn, så är sammanhanget och helhetssynen viktig. Det är vårt primära mål att ha en fin kontakt och dialog med de familjer vi behandlar här, avslutar Per Thunqvist.

Text Sofia Ölund

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php