Mjölk i allergimedicin

Ett injektionsläkemedel som ges vid akuta allergiska reaktioner har visat sig innehålla spår av mjölkprotein i den laktos som ingår i preparatet.

Personer som har känd eller misstänkt allergi mot komjölksprotein ska alltså inte ges injektionsbehandling med detta läkemedel då det kan utlösa en allvarlig allergisk reaktion. I Sverige är det endast Solu-Medrol med styrkan 40 mg/ml som innehåller laktos.