Ministrar hoppade för astma

Den internationella Astmadagen inträffar alltid den första tisdagen i maj varje år. I år samverkade förbundet med Unga Allergiker i Facebookkampanjen Astmahoppet. Kampanjen gick ut på att nå som många som möjligt med budskapet om vad astma är och hur det kan kännas att vara drabbad.

Människor uppmanades att gilla och dela evenemanget vidare och att gärna delta aktivt och lägga upp en egen film på Facebook. Instruktionerna var:
Håll för näsan och andas genom ett smalt sugrör medan du gör 20 hopp (eller så många du orkar). För extra utmaning gör upphopp istället.
Fota eller filma när du genomför hoppet, använd hashtagen #astmahoppet och dela det på Facebook, Instagram eller Twitter.
Det du upplever när du hoppat klart är hur det kan vara för en person med astma att få ett anfall.
De som ville delta ännu mer aktivt hade möjligheten att infinna sig utanför riksdagshuset för att hoppa tillsammans med en minister. Både socialminister Annika Strandhäll och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren tog sig tid att komma ut och hoppa.
Genom detta togs även initiativet att presentera valfrågan för socialminister Annika Strandhäll. Strandhäll genomförde även Astmahoppet tillsammans med UA och representanter från förbundet.

På bilden hoppar Sofia Olsson, UA, minister Lena Hallengren, Emma Grönlund, UA, och Marie-Louise Luther, Astma- och Allergiförbundet.

Astma i media

I samband med Internationella astmadagen publicerades en debattartikel på Aftonbladet debatt som förbundet låg bakom. I den uppmärksammades att andelen barn med astma har ökat med 50 procent på åtta år. Barn vistas en stor del av tiden i förskolor och skolor där innemiljöproblem är omfattande och väldokumenterade. Förbundets förslag är att det bör tas fram en nationell strategi med åtgärdsförslag för god inomhusmiljö i skolor och förskolor. 
Ytterligare en debattartikel publicerades i samband med Astmadagen. Den kretsade kring att ett nationellt krafttag behövs för att utbilda fler allergispecialister och publicerades på Altinget.se.

Debattartikel kring vårddata

I en debattartikel i Dagens Nyheter föreslog Astma- och Allergiförbundet tillsammans med 32 företrädare inom vård, forskning och företag exempel på lösningar kring hur insamlandet och användningen av vårddata kan minska vårdskador och öka vårdjämlikheten.

Sommarrabatt

Nya huvudmedlemmar betalar under perioden 1 maj till 31 augusti en rabatterad medlemsavgift, det vill säga 100 kronor istället för 250 kronor. Avgiften gäller året ut. Nya familjemedlemmar betalar som vanligt 50 kronor per person.

Ojämlik allergivaccination

I april släppte förbundet ett pressmeddelande kring allergivaccination. Antalet som genomgår behandlingen ligger långt under det beräknade behovet och förbundet anser att forskningsframsteg i kombination med spridning av fler allergologer är vägen till en mer jämlik vård för individen.

Mikaela Odemyr omvald av EFA

Mikaela Odemyr, andre vice ordförande i Astma- och Allergiförbundets styrelse, omvaldes i april enhälligt till fortsatt ordförande för EFA, Europeiska Astma- och Allergiorganisationen.

Kampanjdatum i höst

  • Matallergidagen – 15 september och hela vecka 37.
  • 
Parfymfria veckan – vecka 45.
  • Tobaksfria veckan – vecka 47.

Så hanterar förbundet dina personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 började EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Syftet med GDPR är att stärka din personliga integritet och rätten till skydd av dina personuppgifter. Förordningen ersätter den svenska personuppgiftslagen. Som medlem i Astma- och Allergiförbundet är det därför viktigt att du vet hur vi hanterar dina personuppgifter.
En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig; namn, adress, personnummer, e-post, telefonnummer med mera. Astma- och Allergiförbundet hanterar en del av dina personuppgifter i ett medlemsregistersystem. I systemet sparas inga uppgifter om diagnoser eller andra hälsouppgifter. De enda hälsouppgifter som lagras hos förbundet är de som du själv väljer att lämna ifrån dig på webbtjänsterna, tillika medlemsförmånerna, AllergiSmart.se och Matallergikortet.se.
Förbundet hanterar dina personuppgifter bland annat för att:
Kunna skicka ut tidningen Allergia och annan information som är kopplade till ditt medlemskap eller prenumeration.
Göra enkäter och undersökningar om medlemskapet, våra tjänster och förmåner med mera.
Du ska kunna använda dina medlemsförmåner såsom Matallergikortet, AllergiSmart, bo på Södergården Åre, telefonrådgivning med mera.
Lokalföreningen du tillhör ska kunna skicka medlemsutskick om sina aktiviteter, årsmöten med mera.
Hur hanterar förbundet dina uppgifter?
Förbundet ser alltid till att ha ett tydligt syfte med vilka personuppgifter som samlas in och en rättslig grund för att få göra så. Alla personuppgifter är väl skyddade och endast ett begränsat antal personer har åtkomst till personuppgifterna.
Förbundet har sedan länge haft som policy att aldrig lämna ut några som helst personuppgifter till tredje person, alltså utanför organisationen, utan att det finns väldigt starka skäl till det. Inte ens kommun, landsting och andra myndigheter får ta del av personuppgifterna såvida du själv inte har godkänt det eller om det behövs för att uppfylla lagkrav eller liknande bestämmelser.
Vill du veta mer?
Som medlem har du rätt att få information om vilka uppgifter förbundet har om dig. Du kan också begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. Kontakta i så fall: medlemsregistret@astmaoallergiforbundet.se.
Förbundet har uppdaterat sin integritetspolicy i enlighet med GDPR där du mer i detalj kan se hur dina personuppgifter hanteras och rutinerna kring hantering av personuppgifter. Den finns att läsa på förbundets hemsida under Förbundet och Policydokument och årsredovisningar.

Ulf Brändström
Generalsekreterare och personuppgiftsansvarig

Chatta om allergi i sommar

På webbtjänsten AllergiSmart finns en expertchatt där du kan ställa frågor kring allergisjukdom. Sommarens chattillfällen är:

  • Mikaela Odemyr – semestra med allergi, 19 juni kl 20.00.
  • Rikard Åsgård – märkning av allergener i livsmedel, 11 juli kl 11.30.
  • Anna Bernholm – inför förskole-/skolstart, 9 augusti kl 20.

Hur du gör för att delta hittar du på allergismart.se. Där finns också frågor och svar från tidigare chattar.


Sommaröppet på Södergården Åre

Är ni sugna på att ordna en resa för er förening? Kontakta då gärna Eva Björklund på Södergården Åre på tel: 070-662 40 53 eller e-post: sodergarden@astmaoallergiforbundet.se
Att göra en resa till Åre med sin förening och vistas tillsammans under samma tak gör att man lär känna varandra och hinner med samtal i lugn och ro. Man slipper också vara orolig för att exponeras mot ägg, fisk, kemiska dofter och nötter.
Södergården Åre har öppet hela sommaren.

Nya på kansliet

Theres Sysimetsä

Foto: Annika Olsson

Theres Sysimetsä kommer att vikariera för organisationsombudman Niklas Olin under hans föräldraledighet och ha titeln organisationsutvecklare. Förutom att arbeta med medlemsstöd och föreningsutveckling kommer hon att vara ansvarig för arbetet med ”Framtidens medlemskap”. Hon har tidigare arbetat med organisationsutveckling och kommunikation på bland annat RFSU, Sveriges förenade studentkårer och RFSL.

Sofia Knáz är ny projektledare i projektet Bra mat för alla. Det är en unik satsning med målet att bygga ett nationellt kunskapscenter om allergier och matöverkänslighet. Tidigare har hon arbetat som leg. dietist inom palliativ vård, geriatrik och utbildat inom kost och nutrition. Senast kommer Sofia från ett nutritionsprojekt inom Stockholms Stad med inriktning mot undernäring.

Föreningskonferens 2018:
– Vi är ett lag

Representanter för astma- och allergiföreningar i hela landet samlades i Stockholm en helg i maj för konferens. Inspiration, kunskapsutbyte och idéinsamling stod på programmet. Och så lite underhållning.
Förbundets ordförande Maritha Sedvallson hälsade alla cirka 130 deltagare välkomna till föreningskonferens, ett evenemang som hålls de två år som ligger mellan kongressåren. Förutom representanterna från landets lokal-, länsföreningar och regioner var också förbundets styrelseledamöter, forskningsfondens styrelse, valberedningen, Unga Allergiker och kanslipersonalen på plats.
För att komma i god stämning inför helgens viktiga programpunkter fick ståuppkomikern Eric Löwentahl inleda med en föreställning som lockade fram många skrattsalvor. Hans specialitet är att, utifrån sitt eget liv med en son med en grav utvecklingsstörning, på ett empatiskt sätt driva med fördomar.
Ett framträdande av mer allvarligt slag stod professor Carl Johan Sundberg för. Han talade om de stora hälsovinsterna med fysisk aktivitet och kunde peka på konkreta, snabba förbättringar, såväl fysiskt som mentalt, av att röra sig mer.
Från scenen fick deltagarna också bland annat lyssna på ett panelsamtal med representanter från fyra föreningar som ville dela med sig av hur de jobbar lokalt med att värva och behålla medlemmar.
I en utställning visades förbundets pågående projekt upp. I en avdelning gavs tillfälle att prova på flera webbtjänster vid ett antal uppställda datorer, till exempel AllergiSmart, Receptbanken på allergia.se och Allergirond i skolan.
Vill du ta del av mer som hände på konferensen så gå in här.

Foto Jens Sølvberg