Mer allergier efter pandemin

Undvikandet av smitta påverkar de små barnens immunförsvar och kan leda till att de blir mer allergiska varnar Agnes Wold.

– Jag tror att vi kommer att få en kraftig ökning av allergier bland barn om fem år.

Det säger Agnes Wold, professor i bakteriologi vid Göteborgs universitet.

– Barn som har fötts under pandemin kommer troligen att få mer allergier i framtiden, eftersom många av dem har har ett ”otränat” immunförsvar.

Hur är då sambandet med pandemin?

– Under det första levnadsåret behöver barnets immunsystem lära sig att reagera på en massa olika mikroorganismer. Deras immunförsvar måste läras upp med varje nytt virus och det kallas förvärvad immunitet. Men samtidigt ska deras immunsystem lära sig att bli tolerant mot sådant som är ofarligt – både det som man äter och andas in.

Den här toleransutvecklingen blir sämre om man lever i en miljö som är alltför torftig när det gäller mikrober, till exempel virus och bakterier.

– Under pandemins första år visade rapporter mycket lägre nivåer av virus och luftvägsbakterier. Det berodde på – med all rätt, jag vill absolut inte påstå att det var fel! – att vi var försiktiga, höll oss själva och barnen hemma när vi var sjuka och så vidare.

Skydd eller risk

Hur ska man då tänka som småbarnsförälder – ska man utsätta sitt barn för smitta för att immunförsvaret ska få en chans att utvecklas och ge ett skydd mot framtida allergier? Eller ska man skydda barnet med tanke på framtida men?

– Jag har ju själv haft barn, och jag vet hur tråkigt man tycker det är när de är förkylda, man lider med dem och tror att de inte kan andas, säger Agnes Wold.

Men hennes råd är:

  • Se till att barn från tidig ålder träffar andra vuxna, andra barn och djur. Det bästa är kanske om barnet inte får i sig mikrober som ger svåra infektioner, men det är svårt att välja!
  • Se till att barnet får i sig olika livsmedel, så att de kan utveckla toleransen. Man ska absolut inte skjuta upp denna tillvänjning.

– Jag förstår att människor är rädda för infektioner, säger Agnes Wold. För hundra år sedan kunde man dö av det som virus och bakterier åstadkom i våra kroppar. Det gör man inte i dag. Det finns antibiotika och andra läkemedel, vacciner, syrgas och annan behandling som räddar både spädbarn och sköra gamla.

Text Susanne Romberg Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php