Mellannorrland premierar allergiombud

För första gången har regionföreningen Mellannorrland prisat ett allergiombud inom sitt område. – Jag hoppas att det ska bli ett återkommande inslag i verksamheten, säger ombudsman Anette Torvidsson Eriksson.

I november förra året arrangerade Astma- och Allergiföreningen region mellannorrland sin årliga Allergiombudsutbildning. Vid den utlystes tävlingen Årets allergiombud. De allergiombud som genomfört allergirond på sin skola i Gävleborg, Västernorrland eller Jämtland kunde delta. Bland dem som anmälde sig lottades en vinnare.
Den första pristagaren blev Wictoria Kastemyr, lärare i Ovanåkers kommun, och priset en vistelse på förbundets vandrarhem Södergården Åre.
– Vi utmanar fler skolor att ha utbildade allergiombud och göra den digitala allergironden. Det behövs fler lärare som Wictoria Kastemyr som arbetar på bred front för tillgänglighet och inkludering för alla, säger Anette Torvidsson Eriksson, anställd ombudsman på föreningen.

Årliga utbildningsdagar

En gång om året arrangeras en allergiombudsutbildning, förra årets, som genomfördes på distans, hade ett fyrtiotal deltagare.
– Föreningen har sett att det finns ett behov av en årlig utbildningsdag med aktuell information om astma och allergi till förskolor och skolor. Vi har blivit kontaktade av föräldrar till barn med allergidiagnos under många år där de bland annat berättar att deras barn blivit bortglömda vid planering vid speciella händelser, att skolmiljön brister i anpassning eller att barnen fått fel kost.
Det är oftast lärare, förskollärare och skolsköterskor som tar på sig den frivilliga rollen att vara allergiombud på sin förskola eller skola, men det kan också vara inspektörer eller miljösamordnare från kommunen.
– Att leva med ett icke synligt funktionshinder kan ibland vara svårare än vid synliga när det gäller att få rätt anpassning på grund av bristande kunskap. Alla skolor behöver ha ett allergiombud och göra den digitala allergironden genom Astma- och Allergiförbundet.
Anette Torvidsson Eriksson betonar vikten av att i alla kontakter ha ett positivt förhållningssätt för att nå ut med budskap och åstadkomma förändring.
– Det är viktigt att vi som förening och anställda sprider kunskap till förskolor och skolor i positiv anda så kunskapen kommer i förväg för att ge möjlighet att jobba förebyggande och inte enbart när något skett. Även när vi vänder oss till vården, vårt högsta prio, fokuserar vi på att ha en bra och positiv samverkan, det tror vi att vi kommer längst med.

Föreläsningar och läger

Förutom den stora satsningen på utbildning av allergiombud varje år och påverkansarbete mot vården anordnar föreningen bland annat föreläsningar och läger.
– Vi har familjeläger på sport- eller påsklovet och vi är alltid på Södergården Åre. Det ger så mycket energi att träffa medlemmarna på lägren och ta del av deras berättelser. De är vår organisations grund och det är deras talan vi för i allt vårt arbete.

Nästa utbildningstillfälle

Nästa allergiombudsutbildning äger rum den 2 november. Föreläsare blir bland andra Gunilla Hedlin, professor och överläkare vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska institutet och Astrid Lindgrens barnsjukhus samt Marina Jonsson, allergisamordnare, Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholm.

Text Lena Granström Foto Anette Torvidsson Eriksson