Medicinska instruktionsfilmer bra komplement

För dig som använder inhalationsläkemedel eller är utrustad med adrenalinpenna finns korta pedagogiska instruktionsfilmer som visar hur medicinen ska användas. I sjukvården används de som komplement till instruktioner på plats vilket ökar chansen att läkemedlet används på ett korrekt sätt.

Förra året släpptes flera instruktionsfilmer för olika adrenalinpennor på Janusinfo.se, en plattform främst tänkt för vårdpersonal men som även kan användas av patienter. Marianne Eduards, astma/allergi/KOL-sjuksköterska på Liljeholmens vårdcentral, var med och tog fram filmerna och är berättarröst.
– När det gäller adrenalinpennor är det oerhört viktigt att patienten får instruktioner vid ett fysiskt besök och inte bara tittar på filmerna. Men jag ser filmerna som ett komplement till att man också visar patienten på plats när man ses.

Många gör fel med inhalatorer

Flest fel ses dock inte i användningen av adrenalinpennor utan av inhalatorer. Alla inhalatorer fungerar på olika sätt vilket komplicerar saken. Det kan skilja mellan märken och om det är en inhalator med pulver eller en med sprayfunktion.
– Inhalatorer används fel hela tiden, även om man har visat patienten i samband med ett besök. Det kan vara att man skakar sin pulverinhalator på fel sätt eller inte alls, vänder den upp och ner, inte matar fram dosen på rätt sätt eller andas ut i inhalatorn så att det kommer in fukt. Felkällorna är väldigt många. För sprayinhalatorer är det vanligaste felet att man andas in för snabbt.

Svårt att få tid

I bästa fall har patienten vid förskrivning fått instruktioner av vårdpersonalen hur inhalatorn ska hanteras. Man bör vid det tillfället även få testa att använda antingen sin egen inhalator eller en placebovariant, liksom att det följs upp vid återbesök. Om ens vårdcentral har en särskild astma/allergi/KOL-mottagning med specialistsjuksköterska underlättar det, men alla vårdcentraler har inte det.
– Astma/allergi/KOL-mottagningarna på vårdcentralerna är ofta ganska belastade och det kan vara svårt att få tid. Därför är det bra att även läkaren som skriver ut inhalatorn kan instruera i hur den fungerar och ska användas. Och där kommer filmerna in, man visar dem för patienten, eller för föräldrarna om medicinen är till ett barn, där det framgår exakt hur man ska gå till väga, säger Marianne Eduards.

Företagens filmer

Förutom Janusinfo.se, som innehåller företagsoberoende filmer för både adrenalinpennor och inhalatorer, finns också medicinsinstruktioner.se. På den senare finns läkemedelföretagens egna instruktionsfilmer som visar hur just deras produkt ska användas och är riktad mot patienter.
– Jag tycker definitivt att vårdpersonal ska titta på filmerna, men också patienter. För det som händer om man använder sin inhalator fel är att man inte får i sig läkemedlet på ett bra och effektivt sätt.

 

 

 

Text Louise Cederlöf Foto Janusinfo.se

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php