Medicin på film

Forskning visar att många patienter inte tar sin medicin korrekt, vare sig i rätt tid, i rätt dos eller på rätt sätt. Inom olika forum diskuteras ständigt åtgärder och resurser för att främja rätt läkemedelsanvändning.

Felaktig användning kostar landstingen stora summor per år. Men framförallt skapar det lidande hos de patienter som behöver få lindring. Om du inte tar dina mediciner korrekt och därmed inte får optimal effekt, kan det få till följd att du slutar medicinera dig, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser.

Tydliga och enkla

Nu väljer fler och fler företag att publicera tydliga och enkla instruktionsfilmer på www.medicininstruktioner.se. Den reklamfria portalen vänder sig till patienter som fått ett läkemedel förskrivet. Filmerna är lätta att nå – en enda webbadress att komma ihåg, endast två klick bort.
Filmerna ger tydliga instruktioner som du, kanske tillsammans med någon anhörig, i lugn och ro kan ta del av hemma eller via mobilen.
Filmer finns inom olika områden. Inom astma och allergi finns i dag instruktionsfilmer för tolv produkter. Övriga områden där patienter kan se instruktionsfilmer är bland annat cancer, diabetes, gynekologi, koagulation/hemofili, potens, multipel skleros, tillväxtstörning, Parkinsons sjukdom, psoriasis och reumatiska sjukdomar.

Medicininstruktioner.se samarbetar idag med tre apotekskedjor som vid uthämtning av recept informerar om att instruktionsfilm finns för just dina läkemedel.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php